Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het is een instrument die medewerkers hun kennis en ervaring – ingedaan in werk, scholing van daarbuiten – in kaart brengen en laten in de loop van relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie. Binnen veel organisaties is er aandacht voor interne trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar daarnaast leren medewerkers ook veel tijdens het werk zelf. Het EVC biedt de mogelijkheid om deze opgedane kennis en ervaring aan te tonen te geven.

Ervaringscertificaat

De resultaten van het EVC worden opgenomen in een ervaringscertificaat. Met een ervaringscertificaat kun je laten zien welke kennis, ervaring en vaardigheden je hebt. U kunt zich gratis aanmelden bij een opleiding, u kunt zich laten registreren in een beroepsregister van u kunt het gebruiken bij een sollicitatieprocedure. Voor het EVC Gehandicaptenzorg heeft HaKa de afspraak met HBO-opleiders om een ​​erkend HBO-diploma behaald in 1 à 1,5 jaar te behalen. Het aantoonbaar maken van competenties die een medewerker heeft ontwikkeld, is om verschillende redenen van belang:

 • Aantonen van het toont een nieuw niveau
 • Inzicht in welke competenties nodig zijn om aan standaard te voldoen (leven lang leren)
 • Vrijstellingen voor een opleiding op MBO- of HBO-niveau
 • Aantonen aan eisen voor leuke registratie te voldoen (competenties meten aan een branchestandaard)

HaKa biedt begeleiding op locatie als er voldoende kandidaten zijn. Daarnaast is online ondersteuning beschikbaar, waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Online EVC-instrument

Wij werken met een online EVC-instrument. Via dit systeem gaat u uw begeleiden en begeleiden uw digitale portfolio samenstellen. U gaat bewijsdocumenten zoeken en deze uploaden in het digitale systeem. Hierin vindt u ook diverse standaard formulieren en handreikingen.

Het is ook mogelijk om het systeem te stellen aan de begeleider en feedback op vragen over gestoofde producten. Behalve onderweg begeleiding door fysieke begeleidingsgesprekken.

Achter u uw portfolio heeft ingeleverd zullen de assessoren zijn, die bekend zijn met het werkveld, uw portfolio beoordelen. Dan zal een criteriumgericht interview stappen, vangevraagd wil worden. De uitslag van het portfolio en het criteriumgericht interview tezamen zal worden verwerkt in een ervaringscertificaat. Dit certificaat kan vervolgens leiden tot uw verdere ontwikkeling.

erkende EVC aanbieder

Erkende kwaliteit

Een EVC-procedure mag alleen worden aangenomen door een erkende aanbieder. In 2006 is de landelijke ‘Kwaliteitscode EVC’ opgesteld om te zorgen dat de kwaliteit van elke EVC-beoordeling een aantal voorwaarden is. HaKa is and not least to the knowledge centre EVC en service DUO van het ministerie van OC & W geregistreerd. HaKa is erkend EVC-aanbieder voor de branchestandaard Gehandicaptenzorg.

Binnen onze organisatie is veel expertise rondom deze sectoren aanwezig. Beoordeling van de kandidaten en de assessoren op een juiste manier door de vragen, het oordeel over de competenties zij bevoegd.

Wij staan ​​voor een klant- en oplossingsgerichte aanpak van organisatie en taak centraal staan. Wij onderscheiden ons op op de punten punten:

 • Per organisatie / EVC-kandidaat kan maatwerk geleverd worden. In overleg met de klant zijn afspraken over wensen voldaan aan begeleiding.
 • Wij beschikken over een elektronische leeromgeving. Kandidaten maken gebruik van een digitaal portfolio. De begeleider geeft tussentijdse feedback op de indolledige producten, kan de kandidaat op de juiste manier zijn portfolio kan vullen.
 • Wij hebben veel ervaring met het leren en kunnen vinden van de juiste bewijsdocumenten.
 • Wij werken plaats- en tijdonafhankelijk, landelijk en flexibel.
 • De begeleiders en assessoren hebben werkervaring in de betreffende sector, zijn kundig getraind en beschikken over begeleidings-/coachingsvaardigheden op minimaal HBO-niveau.

Specifieke informatie EVC

Aangezien wij erkend EVC-aanbieder zijn, komen al onze EVC-trajecten in aanmerking voor aftrek als persoongebonden aftrekpost in de Inkomstenbelasting. Tevens kan de werkgever de kosten onbelast vergoeden aan de werknemer.

Verder bieden wij verschillende niveaus van EVC tw:

 • MBO-niveau 2: Helpende zorg en welzijn
 • MBO-niveau 4: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • HBO-niveau: Branchestandaard niveau D

Kosten EVC

De kosten voor het EVC-traject Gehandicaptenzorg bedragen € 1.375,=  (MBO-niveau) en € 1.490,=  (HBO-niveau) exclusief BTW.

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkeltraject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en het potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en bevordert u de arbeidsmarktmobiliteit. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen hoeven te volgen. Denk daarbij aan het doen van bijvoorbeeld een stage.

EVC Gehandicaptenzorg

Dit EVC op branchestandaard Gehandicaptenzorg niveau D is specifiek bestemd voor beroepskrachten met een hogere functie binnen het primaire proces. Na het succesvol afronden van deze procedure is het mogelijk om een aanvullend traject van ca. 1 jaar te volgen bij het NCOI. Dit traject sluit af met een volwaardig HBO-diploma SPH of MWD.

Eventueel is er naast de basismodule ook een verdiepingsmodule EVC te volgen voor:

 • SG LVG (sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten)
 • 0-6 jaar
 • ASS (autisme spectrum stoornissen)
 • ZG (zintuigelijke beperking)

De kosten hiervoor bedragen € 900 per module.

 • De EVC-procedure bestaat uit het uitzetten van een 360 ° feedback, het opbouwen van een digitaal portfolio, waarin de kandidaat aan de hand van reële casussen laat zien over alle benodigde competenties te beschikken en een eindgesprek (CGI= Criteriumgericht Interview) met inhoudsdeskundigen.
 • Op basis van portfolio en eindgesprek ontvangt de kandidaat een Ervaringscertificaat.
 • Tijdens de procedure is onbeperkte begeleiding beschikbaar.
 • De (advies) doorlooptijd is 20 weken met een gemiddelde totale belasting van 80 uur.

Voor meer informatie: info@haka-competent.nl

Direct aanmelden (individueel)     Download het EVC handboek versie 1.0 als pdf document