Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op het gebruik van de meldcode. De deelnemer doet kennis op over de te volgen stappen en achterliggende theorie. Hiernaast wordt er ingegaan op de verschillende vormen van (kinder)mishandeling, misbruik en huiselijk geweld. Het doel is dat de deelnemers signalen herkennen en hierop kunnen anticiperen, door toepassing van de meldcode. Ook wordt kennis verkregen over de lange termijn gevolgen van geweld en de behandeling voor slachtoffers.

Daarnaast blijkt dat mensen met een (licht)verstandelijke beperking een kwetsbare groep zijn, wanneer het gaat om mishandeling of misbruik. In de opleiding leer je over de specifieke aandachtspunten in gevallen van mogelijke (kinder)mishandeling en misbruik bij deze groep.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor cliëntondersteuners maar ook voor andere professionals in het sociale domein.

Aanvangsniveau/kennis
Om met deze opleiding te beginnen dien je over enige kennis en werkervaring te beschikken.

Na afloop van de opleiding

• Ben je op de hoogte van situatie in Nederland, wat betreft huiselijk geweld en (kinder)mishandeling en heb je kennis over de kwetsbaarheid voor misbruik en geweld bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
• Heb je kennis over de landelijke meldcode en ben je op de hoogte van het handelingsprotocol voor de meldcode binnen de eigen organisatie.
• Kun je de verschillende vormen van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en misbruik benoemen en heb je kennis over de uitingsvormen hierbij.
• Kun je signalen van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en misbruik herkennen en ben je op de hoogte van de complexiteit van signaleren bij mensen met een (licht)verstandelijke beperking.
• Ben je je bewust van je eigen houding en attitude en kun je omgaan met onbewuste weerstand bij het signaleren van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en misbruik.
• Kun je de vermoedens van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en misbruik bespreekbaar maken met ouders en jeugdigen
• Heb je kennis over de gevolgen van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en misbruik.
• Heb je kennis over de behandeling en hulp die kan worden geboden aan slachtoffers van huiselijk geweld, mishandeling en misbruik.
• Heb je kennis over de sociale kaart binnen de eigen organisatie en weet je wie je kunt benaderen bij een vermoeden van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en misbruik.
• Kun je de opgedane kennis over het signaleren en handelen bij de meldcode, toepassen binnen een specifieke casus.
• Kun je werken met de eigen sociale kaart.
• Kun je feedback vragen aan een collega en hierop reflecteren.
• Weet je waar je staat als professional op het gebied van de meldcode en kun je eventuele leerpunten voor de toekomst benoemen.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is 22 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende modules
Module 1. Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling in Nederland
Module 2. De meldcode
Module 3. Herkennen: Verschillende vormen van geweld
Module 4. Signaleren
Module 5. Bespreekbaar maken
Module 6. Gevolgen
Module 7. Behandeling voor slachtoffers
Module 8. Sociale kaart

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Registerplein voor de cliëntondersteuners en levert bij beiden 22 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden