sociale-netwerk-versterkingDeze deelopleiding gaat over ‘Ontmoeten’ en is de eerste van drie deelopleidingen die samen de totale opleiding Sociale Netwerk Versterking (SNV) vormen.

Binnen de werkwijze SNV verkennen en versterken klanten hun reeds aanwezige zelf- en samenredzaamheid. Mensen zijn heel goed in staat om met hun sociale omgeving zélf besluiten te nemen, passende oplossingen te vinden en plannen te maken voor de kwesties in hun leven. Omdat SNV soms om een kanteling vraagt in de basishouding, attitude en verwachtingen van zowel de klant als de professional, spreken we niet van een methodiek, maar van een manier van werken.

Deze opleiding is bedoeld voor cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Door het volgen van deze opleiding leert de deelnemer de opgedane theorie over Sociale Netwerk Versterking toe te passen in het werk.

Voorwaarde voor het starten met deze opleiding, is dat je eerder een 2,5-4 daagse training hebt gevolgd. Het certificaat dat hiermee behaald is, dient ook in de opleiding geüpload te worden.

De totale opleiding SNV bestaat uit drie delen:

 • Ontmoeten (SNV 1)
 • Netwerkatlas (SNV 2)
 • Meedenkbijeenkomst en basisteam (SNV 3)

De deelcursus Ontmoeten bestaat uit:

 • Introductie
 • Basistheorie over de werkwijze van SNV
 • Mentaal kantelen, de ijsberg van Senge
 • De bril waardoor je kijkt
 • De vraaggerichte werkwijze
 • De kernwaarden van SNV
 • De kunst van het ontmoeten
 • De kunst van het vragen stellen
 • Eindopdracht

Na het afronden van de opdrachten kan de deelnemer zijn portfolio indienen. De beoordelaar checkt of alle opdrachten zijn uitgevoerd en geeft feedback op de eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling krijgt de deelnemer een certificaat toegestuurd. Dit certificaat kan de deelnemer uploaden in het portfolio van het Registerplein om de registerpunten te verzilveren.

De training is geaccrediteerd door het Registerplein, almede SKJ en levert bij beide 17 registerpunten op voor cliëntondersteuners die hier geregistreerd staan. Voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen die geregistreerd staan bij het Registerplein levert dit opleidingstraject 6,4 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden