sociale-netwerk-versterkingDeze opleiding is de tweede van drie deelopleidingen die samen de totale opleiding Sociale Netwerk Versterking (SNV) vormen. De totale opleiding SNV bestaat uit drie deelopleidingen:

 1. Ontmoeten
 2. Netwerkatlas
 3. Meedenkbijeenkomst en Het Basisteam

Deze tweede deelopleiding gaat over de ‘Netwerkatlas’ en is van essentieel belang voor de professionele ontwikkeling van de cliëntondersteuner. De opleiding is bedoeld voor cliëntondersteuners die al een cursus SNV hebben gedaan. Het doel van deze opleiding is dat je vanuit de werkwijze SNV de klant kunt faciliteren bij het maken van de netwerkatlas om de vragen te formuleren en een breder netwerk te verkennen ter voorbereiding op de Meedenkbijeenkomst. Door het volgen van deze opleiding leer je de opgedane theorie over SNV toe te passen in je werk.

De opleiding bestaat uit e-learningmodules en praktijkopdrachten.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Introductie
 • Module 1: De Netwerkatlas
 • Module 2: De Familiekaart
 • Module 3: De Relatiekaart
 • Module 4: Het Contactschema
 • Module 5: De Gebeurteniskaart
 • Module 6: De kunst van het vragen stellen
 • Module 7: De Basisposter – Flap 1 en 2
 • Module 8: De Basisposter – Flap 3
 • Eindopdracht
 • Evaluatie

Aan het einde van deze opleiding

 • ken je het belang van een faciliterende basishouding bij de procesbegeleider
 • kun je de cirkel van invloed bij de klant en zijn netwerk inzetten
 • kun je de klant faciliteren om samen met zijn familie een visueel overzicht van zijn familie te maken voor de Familiekaart
 • kun je de klant faciliteren om samen met zijn netwerk op visuele wijze zijn totale kwantitatieve netwerk in kaart te brengen voor de Relatiekaart
 • kun je de klant faciliteren om samen met zijn netwerk in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht zijn netwerk in kaart te brengen voor het Contactschema
 • kun je de klant faciliteren om samen met zijn netwerk in te zoomen op besluiten, krachten en steunfiguren voor het maken van de Gebeurteniskaart
 • kun je doelvragen stellen aan klanten en betrokkenen
 • kun je bij aanvang van de Basisposter afspraken/spelregels vaststellen met aanwezigen
 • weet je in welke situaties je de Familiekaart, de (digitale) Relatiekaart, het Contactschema en de Gebeurteniskaart het beste kunt inzetten
 • kun je de klant faciliteren om samen met de aanwezigen de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen voor de Basisposter
 • kun je de klant faciliteren bij de voorbereiding op de Meedenkbijeenkomst
 • kun je reflecteren op je eigen handelen bij het werken met de Netwerkatlas in een praktijksituatie en weet je je sterke- en leerpunten

Na het afronden van de opdrachten kan de deelnemer zijn portfolio indienen. De beoordelaar checkt of alle opdrachten zijn uitgevoerd en geeft feedback op de eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling krijgt de deelnemer een certificaat toegestuurd. Dit certificaat kan de deelnemer uploaden in het portfolio van het Registerplein om de registerpunten te verzilveren.

De training is geaccrediteerd door het Registerplein, almede SKJ en levert bij beiden 15 registerpunten op voor cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners die hier geregistreerd staan. Voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen die geregistreerd staan bij het Registerplein levert dit opleidingstraject 5 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden