sociale-netwerk-versterkingDe opleiding Sociale Netwerk Versterking (SNV) 3: Meedenkbijeenkomst en Het Basisteam is de derde van drie deelopleidingen die samen de totale opleiding Sociale Netwerk Versterking (SNV) vormen. De totale opleiding SNV bestaat uit drie deelopleidingen:

 1. Ontmoeten
 2. Netwerkatlas
 3. Meedenkbijeenkomst en Het Basisteam

Deze derde deelopleiding gaat over de ‘Meedenkbijeenkomst en het Basisteam’. De opleiding is bedoeld voor cliëntondersteuners die al een cursus SNV hebben gedaan. Het doel van de Meedenkbijeenkomst is dat de klant met zijn netwerk een gedragen en uitvoerbaar plan voor de toekomst maakt en dit plan, al dan niet met ondersteuning van een professional, uitvoert. Het doel van het Basisteam is het plan borgen en eventueel bijstellen én de samenwerking borgen en afstemmen. Deze opleiding is van essentieel belang bij de professionele ontwikkeling van de cliëntondersteuner. Door het volgen van deze opleiding leer je de opgedane theorie over SNV toe te passen in je werk.

De opleiding bestaat uit e-learningmodules en praktijkopdrachten en is opgebouwd uit de volgende modules:

 1. Introductie
 2. Module 1: De Meedenkbijeenkomst
 3. Module 2: De werkwijze van de Meedenkbijeenkomst
 4. Module 3: De kunst van het vragen stellen: Realiteitstoetsing, opties en acties
 5. Module 4: Het Basisteam
 • Module 4a: De werkwijze van het Basisteam
 • Module 4b: Wie nemen deel aan het Basisteam?
 • Module 4c: De uitgangspunten van het Basisteam
 1. Eindopdracht
 2. Evaluatie

Aan het einde van deze opleiding

 • weet je dat de Meedenkbijeenkomst een middel is om te komen tot besluitvorming
 • kun je de klant en zijn netwerk faciliteren bij het maken en uitvoeren van een gedragen en uitvoerbaar plan voor de toekomst
 • kun je vragen voor realiteitstoetsing, opties en acties stellen aan klanten en betrokkenen
 • kun je de klant faciliteren bij het borgen en eventueel bijstellen van het plan
 • kun je de klant faciliteren bij het borgen en afstemmen van de samenwerking
 • kun je ‘spelen’ met de basisspelregels om optimaal aan te sluiten bij de stijl en situatie van de klant
 • kun je de klant en zijn steunfiguren tools geven om zelf de voorbereiding en het overleg van het Basisteam uit te voeren
 • kun je de voorbereiding en het overleg van het Basisteam faciliteren als de klant dat wenst
 • kun je betrokken professionals leren hoe zij in de toekomst de klant kunnen faciliteren bij het voorbereiden en organiseren van een bijeenkomst
 • kun je de klant faciliteren om zich te (leren) richten op mogelijkheden
 • kun je de klant en zijn netwerk uitdagen creatief te zijn bij het zoeken naar oplossingen
 • kun je suggesties doen aan de klant en het Basisteam over de invulling van een bijeenkomst

Na het afronden van de opdrachten kan de deelnemer zijn portfolio indienen. De beoordelaar checkt of alle opdrachten zijn uitgevoerd en geeft feedback op de eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling krijgt de deelnemer een certificaat toegestuurd. Dit certificaat kan de deelnemer uploaden in het portfolio van het Registerplein om de registerpunten te verzilveren.

De training is geaccrediteerd door het Registerplein, almede SKJ en levert bij beiden 11 registerpunten op voor cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners die hier geregistreerd staan. Voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen die geregistreerd staan bij het Registerplein levert dit opleidingstraject 4,2 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden