Sinds januari 2018 kunnen jeugd- en gezinsprofessionals zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Om geregistreerd te kunnen worden, moet aan bepaalde opleidingseisen worden voldaan. Deze zijn te vinden op de website van SKJ.

In een aantal gevallen is het mogelijk om aan de eisen te voldoen via aanvullende scholing. Haka biedt een aanvullend scholingstraject van maximaal 45EC, waarbij eventuele vrijstellingen mogelijk zijn.

U kunt het aanvullende scholingstraject bij ons volgen. Het traject ziet er als volgt uit:

  • Aanmelden voor vrijstellingsprocedure
  • Intake waarbij het scholingstraject en de vrijstellingsprocedure wordt besproken
  • Volgen van trainingen, e-learning en praktijkopdrachten
  • Bij het afronden van het traject ontvangt u een certificaat en een onderbouwing, die u kunt gebruiken voor de registratie bij SKJ.

Probeer onze quickscan om te kijken welk traject u moet doorlopen om registratie bij SKJ mogelijk te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor op 085-4012730 (tel) of info@haka-content.nl (mail).

Quickscan inschrijving SKJ