Sinds 2019 vallen verschillende jeugd- en gezinsprofessionals onder de versoepelde registratie eisen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Na registratie is het de bedoeling dat deze professionals in het eerste jaar van registratie een praktijkprogramma doorlopen, voor deze professionals is dit praktijkprogramma bedoeld. Wil je meer weten over de versoepelde registratie eisen kijk dan op de website van het SKJ. Het praktijkprogramma ziet er als volgt uit:

  • Aanmelden voor intakegesprek
  • Intakegesprek waarbij het praktijkprogramma wordt uitgelegd
  • Scholingstraject: trainingen, e-learning en praktijkopdrachten
  • Persoonlijke ontwikkeling en praktijkervaring: werkbegeleiding, en intervisie.
  • Na afloop krijg je een certificaat van het scholingstraject, persoonlijke ontwikkeling en praktijkervaring.
  • Toegang tot een format voor het leerwerkverslag dat je dient in te vullen. Deze heb je nodig voor het SKJ.

Wij kunnen dit praktijkprogramma of onderdelen hiervan aanbieden aan werkgevers die dit zelf niet aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via mail: info@haka-content.nl of telefonisch via: 085-401 27 30