Sinds 2019 vallen verschillende jeugd- en gezinsprofessionals onder de versoepelde registratie eisen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Na registratie is het de bedoeling dat deze professionals in het eerste jaar van registratie een praktijkprogramma doorlopen, voor deze professionals is dit praktijkprogramma bedoeld. Wil je meer weten over de versoepelde registratie eisen kijk dan op de website van het SKJ. Het praktijkprogramma ziet er als volgt uit:

  • Aanmelden voor startbijeenkomst
  • Intake middels een startbijeenkomst waarbij het praktijkprogramma inhoudelijk en praktisch wordt uitgelegd, waaruit een officieel advies komt
  • Scholingstraject: trainingen, e-learning en praktijkopdrachten
  • Persoonlijke ontwikkeling en praktijkervaring: werkbegeleiding, en intervisie.
  • Voor de verschillende onderdelen van het praktijkprogramma krijg je een certificaat van het scholingstraject
  • Toegang tot een format voor het leerwerkverslag dat je dient in te vullen. Deze heb je nodig voor het SKJ.

Wij kunnen dit praktijkprogramma of onderdelen hiervan aanbieden aan werkgevers die dit zelf niet aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via mail: info@haka-content.nl of telefonisch via: 085-4012730