Veel organisaties binnen het sociale domein hebben te maken met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het is echter niet altijd mogelijk om personeel te vinden die aan gestelde eisen voldoet, maar wel geschikt is voor het werk.

HaKa kan samen met de organisatie trajecten ontwikkelen waarbij men zo effectief mogelijk personeel opleidt en waarbij kan worden voldaan aan gestelde criteria voor vakbekwaamheid, registratie en het inwerken in gebruikte methodieken en werkwijze van de organisatie. Hoe het ontwikkeltraject eruitziet hangt af van de doelen van de organisatie en het nieuwe personeel.

Een scholingstraject voor nieuwe medewerkers wordt per organisatie of regio op maat ontwikkeld. Het traject sluit dan maximaal aan op de situatie en mogelijkheden van de organisatie(s).

Vanuit de organisatie:

Bij zij-instroom vanuit een organisatie zou een traject er als volgt kunnen uitzien:

  1. Eerste screening op geschiktheid voor het werk in het sociale domein. Dit zou ondersteunt kunnen worden met een test op de big five persoonlijkheidsdimensies (extraversie, vriendelijkheid, consciëntieus, emotionele stabiliteit, openzinnigheid voor ervaring/ideeën) of een capaciteitentest.
  2. Leer-werktraject. Dit traject kan zo opgezet worden dat er gelijktijdig aan verschillende criteria wordt voldaan; inwerken binnen de organisatie, eisen voor vakbekwaamheid.
  3. Toetsen van vakbekwaamheid.
  4. Verzilveren voor een branchecertificaat, diploma of vrijstellingen in het regulier onderwijs.
Voor de individuele kandidaat:

Bij zij-instroom vanuit een individuele aanmelding zou een traject er als volgt kunnen uitzien:

  1. Aanmelden voor een intakegesprek
  2. Individueel/persoonlijk intakegesprek met een opleidingsadviseur. Hieruit volgt een persoonlijk advies.
  3. Starten met het leer-werktraject. Het leertraject zal per individu verschillen en zal bestaan uit verschillende online opleidingen (e-learningen) en trainingen. De kandidaat zal een werkplek gaan zoeken die past bij zijn/haar wensen. Een uitgebracht advies vanuit HaKa kan een positieve bijdrage hebben in een sollicitatieprocedure.
  4. Toetsen van vakbekwaamheid
  5. Verzilveren voor een branchecertificaat, diploma of vrijstellingen in het regulier onderwijs.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via mail: info@haka-content.nl telefoon 085-4012730