In deze opleiding lees je over regelgeving op het gebied van arbeidsparticipatie. Daarnaast krijg je tips, instrumenten en methodieken aangereikt om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen. Verder lees je over de rollen, functies en verantwoordelijkheden van de spelers op het terrein van arbeidsparticipatie. Tot slot breng je deze kennis in de praktijk door het uitvoeren van een praktijkopdracht.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor professionals die werken met mensen met een arbeidsbeperking.

Aanvangsniveau/kennis

Om deze opleiding te kunnen volgen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van beperkingen/handicaps zoals chronische ziekten, lichamelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen, verstandelijke beperkingen, psychiatrische beperkingen (zoals Autisme Spectrum Stoornis, ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), persoonlijkheidsproblematiek), leerachterstand, comorbiditeit.
Ook is het belangrijk dat je de omgeving van de cliënt kent, zoals ouders, familie, hulpverleners, vrijwilligers en daarnaast ook weet hebt van culturele aspecten in combinatie met bijvoorbeeld analfabetisme.

Na afloop van de opleiding

  • Weet je wat de Participatiewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Wet banenafspraak inhouden en kun je de opgedane kennis inzetten bij mensen met een arbeidsbeperking die hiermee te maken krijgen.
  • Weet je wat de rol, functie en verantwoordelijkheden van gemeenten, UWV, werkgevers, onderwijs en andere betrokkenen zijn.
  • Weet je het belang van een samenhangende aanpak bij arbeidstoeleiding om een arbeidsplek voor kwetsbare jongeren mogelijk te maken.
  • Weet je welke regelingen, voorzieningen, instrumenten en methodieken je kunt inzetten bij mensen met een arbeidsbeperking.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering van deze opleiding is 22 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende modules

Module 1. Inleiding
Module 2. Participatiewet
Module 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Module 4. Wet banenafspraak
Module 5. Rol, functie en verantwoordelijkheden gemeenten
Module 6. Rol, functie en verantwoordelijkheden UWV
Module 7. Rol, functie en verantwoordelijkheden werkgevers
Module 8. Rol, functie en verantwoordelijkheden onderwijs en andere betrokkenen bij arbeidstoeleiding
Module 9. Regelingen, voorzieningen, instrumenten en methodieken
Eindopdracht

Meer informatie

De opleiding is geaccrediteerd door Registerplein voor de cliëntondersteuner en levert 22 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 115 (zonder abonnement leeromgeving) en € 100 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden