digitale-intervisieVia een elektronische leeromgeving wordt (digitale) intervisie aangeboden. Intervisie is een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van de cliëntondersteuner. Door te reflecteren leert de cliëntondersteuner om de eigen beroepshouding ter discussie te stellen en zo inzicht te krijgen in zijn/haar kwaliteiten en ontwikkelpunten.

De (digitale) intervisie is bedoeld voor cliëntondersteuners, jeugdzorgwerkers en andere werkers in het sociale domein. Elk intervisie traject heeft de duur van een jaar.

In deze digitale intervisieomgeving zijn de volgende modules (onderwerpen en hulpmiddelen) te vinden:

 • Uitleg van de (digitale) intervisieomgeving
 • Introductie(digitale) intervisie
 • 360 º feedback
 • Uitleg en format voor het opstellen van leerdoelen
 • Uitleg en format voor het maken en vastleggen van afspraken en planning
 • Handreiking van de intervisie methode met format voor inbreng van casuïstiek
 • Uitleg reflectie en formats voor het leerverslag en het eindverslag

In de elektronische leeromgeving vind je de digitale intervisie tool. Bovendien vind je hierin theorie over SMART-leerdoelen, voorwaarden voor intervisie, de intervisiemethode, vragen stellen en reflectie.

Na het volgen van de intervisie:

 • Heb je 360 º feedback gevraagd op je vaardigheden, kennis en houding over gedragsindicatoren uit het competentieprofiel
 • Heb je geleerd hoe je SMART leerdoelen opstelt
 • Heb je kennis van de (digitale) intervisie methode en kun je deze toepassen
 • Heb je zes (digitale) intervisie sessies gevolgd
 • Heb je kennis over reflecteren
 • Heb je gereflecteerd op je eigen handelen

Per afgerond intervisie traject wordt een certificaat uitgegeven met daarop de vermelde registerpunten. Om daadwerkelijk de registerpunten te krijgen moet dit worden toegevoegd aan het portfolio bij Registerplein en/of SKJ.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 60 (zonder abonnement leeromgeving) en € 10 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden