manager-jeugdzorgHoe stimuleer ik professionals zodat de organisatiedoelen worden bereikt binnen de veranderende omgeving?

Deze training is ontwikkeld voor managers binnen de jeugdzorg. De kwaliteit van jeugdhulp is een veel besproken onderwerp. De overheid stelt eisen aan de kwaliteit van de hulp, maar ook de samenleving wil weten of geleverde hulp/zorg aan bepaalde eisen voldoet.

In de zorgsector is de professionaliteit van de zorgverlener één van de belangrijkste middelen om goede kwaliteit te leveren. Zij zijn het gezicht van de organisatie. Uit onderzoek (mei 2012) blijkt, dat de manager de belangrijkste rol heeft als het gaat om de motivatie en bevlogenheid van werknemers.

Door de overheveling van taken naar de gemeente gaat er in de toekomst veel veranderen voor de organisaties en de professionals die werken binnen deze organisaties. Van de professionals worden andere competenties gevraagd. Ook wordt hun takenpakket aangepast, evenals de samenstelling van de teams en van de individuele werknemer wordt meer autonomie verlangd.

Ook voor de manager vindt een verschuiving in zijn takenpakket plaats, waardoor hij op een andere manier moet leidinggeven aan de jeugdhulpverleners van de toekomst. Hij moet meer zaken overlaten aan zijn professionals en (op afstand) kunnen sturen op kwaliteit van zijn medewerkers. Zijn eigen focus is meer gericht op het spanningsveld tussen ketenpartners, het wel of niet verkrijgen van aanbestedingen, etc. Daarnaast heeft de manager te maken met situaties waarin een aantal mensen de organisatie moet verlaten of die een andere functie gaan vervullen.

In deze tweedaagse training met ondersteuning van een digitale leeromgeving zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  1. Hoe bepaal ik op welke competenties de professionals zich moeten gaan ontwikkelen?
  2. Op welke manieren kunnen professionals deze competenties ontwikkelen en hoe stimuleer ik medewerkers tot betere prestaties?
  3. Welke kaders zijn er nodig om de professional optimaal te kunnen laten functioneren?
  4. Welke vaardigheden heeft een manager nodig om professionals in hun kracht te zetten en ruimte te laten voor talenten?
  5. Op welke manier verantwoord ik de geleverde diensten/zorg naar derden?
  6. Hoe ga ik om met medewerkers die niet mee willen/kunnen met de veranderingen?

Daarnaast zal er aandacht zijn voor vragen waar de manager mee te maken krijgt en invulling aan zal moeten geven;

  • Hoe breng ik de visie van de organisatie inspirerend over op medewerkers, wat is mijn eigen visie?
  • Hoe breng ik medewerkers in balans?
  • Hoe creëer ik ruimte om te excelleren?
  • Ben ik het juiste voorbeeld voor de medewerkers?

Deze opleiding wordt aangeboden aan individuele deelnemers middels open inschrijving.

Duur: 2 dagen
Minimaal aantal deelnemers: 6 (max. 8)
Trainingsdata worden gepland bij voldoende aanmeldingen.

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 450 p.p Locatie: HaKa, Langerak (open inschrijving)