Tijdens de e-learning doorloopt de deelnemer aan de hand van verschillende modules en (praktijk)opdrachten de richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. De volgende vragen kunnen aan het einde van de e-learning beantwoord worden: Wat is het doel van de richtlijn? Hoe gebruik ik deze in mijn werk? Wat is de definitie van een Gezin met meervoudige en complexe problemen? Hoe begeleid ik een Gezin met meervoudige en complexe problemen? Wat zijn effectieve interventies? Hoe zet ik het gezin in zijn eigen kracht?
Ook is de deelnemer na het volgen van de e-learning in staat om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.
De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht, waarin de deelnemer de richtlijn samen met een cliënt bespreekt en hierop reflecteert.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor jeugdzorgprofessionals, maar ook voor andere professionals in het sociale domein.

Na afloop van de e-learning:

 • Ben je op de hoogte van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en weet je waar deze voor zijn bedoeld.
 • Heb je kennis over de richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen en weet je hoe je hiermee kunt werken.
 • Ken je de definitie van een Gezin met meervoudige en complexe problemen en de kenmerken hiervan.
 • Kun je een Gezin met meervoudige en complexe problemen in de praktijk herkennen.
 • Weet je hoe je ouderschap in kaart kunt brengen.
 • Ben je in staat om te beoordelen of er sprake is van ‘goed genoeg’ ouderschap.
 • Weet je welke hulpmiddelen je kunt gebruik bij het beoordelen van ouderschap.
 • Heb je kennis over de stappen van een gezinsplan en de aandachtspunten hierbij.
 • Weet je hoe je hulp kan monitoren en evalueren.
 • Kun je reflecteren op het eigen handelen bij ingezette hulp binnen een gezin.
 • Weet je wat effectief casemanagement is.
 • Heb je kennis over het familiegroepsplan.
 • Weet je dat er verschillende soorten Gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn.
 • Weet je welke effectieve interventies er zijn voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.
 • Weet je hoe je het beste kunt handelen bij culturele verschillen tussen jou en het gezin.
 • Kun je onveilige situaties voor een jeugdige inschatten en hiernaar handelen.
 • Kun je met een cliënt in gesprek gaan over de richtlijn.
 • Ben je in staat om de verwachtingen over de hulpverlening bespreekbaar te maken.
 • Kun je feedback vragen aan een cliënt en hierop reflecteren.
 • Kun je reflecteren op het eigen professionele handelen.
 • Weet je waar je staat als professional op het gebied van Gezinnen met meervoudige en complexe problemen en kun je eventuele ontwikkelpunten voor de toekomst benoemen.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is maximaal 12 uur.

Programma

De e-learning bestaat uit de volgende modules:

 • Module 1. Werken met de richtlijn
 • Module 2. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: definitie en kenmerken
 • Module 3. Wanneer is het ouderschap ‘goed genoeg’?
 • Module 4. Gezinsplan en effectief casemanagement
 • Module 5. In te zetten hulp
 • Eindopdracht

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 11,4 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden