Deze opleiding gaat over het leren werken met de richtlijn ‘Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming’. De opleiding is gebaseerd op de herziene versie van deze richtlijn, uit maart 2020.

Het doel van de richtlijn is te komen tot een goede, meer uniforme en multidisciplinaire werkwijze als het gaat om de onderkenning en signalering van problemen door scheiding. Er wordt ingegaan op de ondersteuning en begeleiding van zowel de jeugdige als diens ouders.

De richtlijn geeft een overzicht van de meest recente kennis over scheiden en de invloed daarvan op kinderen en jongeren in Nederland en biedt informatie over de gevolgen van een scheiding en over de risicofactoren voor kinderen en jongeren. Ook bevat de richtlijn handvatten voor professionals om scheidingsjeugdigen en hun ouders te helpen. De richtlijn geeft expliciet aandacht aan de omgang met scheidende, vaak strijdende, ouders en aan een aantal relevante juridische aspecten rondom de ondersteuning van kinderen en jongeren uit scheidingsgezinnen.

De opleiding doorloopt de hele richtlijn en is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Introductie
 • Achtergrond scheidingsjeugdigen
 • Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor kinderen
 • Interventies voor jeugdigen met gescheiden ouders
 • Samenwerken met ouders en het netwerk
 • Eindopdracht
 • Evaluatie

Competenties van de professional die hierin naar voren komen zijn het in kaart brengen van de problematiek, het uitvoeren van passende interventies en begeleiding, communicatie met ouders en jeugdige, afstemmen en coördineren van de hulp/zorg en methodisch handelen.

Aan het einde van de opleiding kun je werken met de volgende onderdelen van de richtlijn

 • signaleren van problemen en ernstige gevolgen bij scheidingsjeugdigen;
 • afnemen intakes bij scheidingsproblematiek;
 • adviseren van ouders en jeugdigen rondom de scheiding;
 • hulp en ondersteuning bieden aan jeugdigen en ouders rondom de scheiding;
 • inzetten van of verwijzen naar werkzame interventies;
 • samenwerken met beide ouders, de scheidingsjeugdige en andere partijen;
 • rekening houden met diversiteit (waaronder allochtone en LVB cliënten).

Tijdsinvestering
De investering voor deze deelopleiding is in totaal 16 uur. Hierbij gaat het om het lezen van de theorie, het bekijken van filmpjes en het verwerken van de opdrachten in de e-learning omgeving. De praktijkopdrachten (zoals een intakegesprek afnemen) voer je onder werktijd uit.
De opleiding bestaat uit 5 modules. Bij het doorlopen van de modules en uitvoeren van alle opdrachten kom je in aanmerking voor registerpunten.

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 16 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden