De opleiding Scheiding en problemen van jeugdigen gaat over het leren werken met de richtlijn ‘Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming’.

Het doel van de richtlijn is te komen tot een betere, meer uniforme werkwijze als het gaat om de onderkenning en signalering van problemen en de ondersteuning en behandeling van kinderen en jongeren uit scheidingsgezinnen. De richtlijn geeft een overzicht van de meest recente kennis over scheiden en de invloed daarvan op kinderen en jongeren in Nederland en biedt informatie over de gevolgen van een scheiding en over de risicofactoren voor kinderen en jongeren. Ook bevat de richtlijn handvatten voor professionals om scheidingsjeugdigen en hun ouders te helpen. De richtlijn geeft expliciet aandacht aan de omgang met scheidende -vaak strijdende- ouders en aan een aantal relevante juridische aspecten rondom de ondersteuning van kinderen en jongeren uit scheidingsgezinnen.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Introductie
 • Achtergrond scheidingsjeugdigen
 • Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor kinderen
 • Interventies voor jeugdigen met gescheiden ouders
 • Samenwerken met ouders en het netwerk
 • Aandacht voor diversiteit en specifieke doelgroepen
 • Eindopdracht
 • Evaluatie

Competenties van de professional die hierin naar voren komen, zijn het uitvoeren van een passende interventie, het coördineren van de hulp/zorg, methodisch handelen en de situatie in kaart brengen.

Aan het einde van de opleiding kun je werken met de volgende onderdelen van de richtlijn

 • signaleren van problemen en ernstige gevolgen bij scheidingsjeugdigen
 • afnemen intakes
 • adviseren van ouders en jeugdigen rondom de scheiding
 • zorg bieden aan jeugdigen en ouders rondom de scheiding
 • samenwerken met beide ouders en scheidingsjeugdige

Aan het einde van de opleiding weet je hoe te werken met de volgende onderdelen van de richtlijn

 • problemen van scheidingsjeugdigen
 • ernstige gevolgen voor scheidingsjeugdigen
 • problematiek rondom scheidingen
 • interventies
 • sociale kaart
 • instanties die lokaal en regionaal van belang zijn voor je cliënten
 • problemen waar allochtone ouders tegenaan kunnen lopen
 • problemen waar LVB-ouders tegenaan kunnen lopen

Tijdsinvestering
De investering voor deze deelopleiding is in totaal 15,5 uur. Hierbij gaat het om het lezen vande theorie, het bekijken van filmpjes en het verwerken van de opdrachten in de e-learning omgeving. De praktijkopdrachten (zoals een intakegesprek afnemen) voer je onder werktijd uit.
De opleiding bestaat uit 5 modules en heeft een doorlooptijd van 17 weken. Bij het doorlopen van de modules en uitvoeren van alle opdrachten kom je in aanmerking voor registerpunten.

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 15,50 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden