In deze opleiding staat de Richtlijn Kindermishandeling centraal. Er wordt gestart met theorie over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Hierna wordt er dieper ingegaan op de Richtlijn Kindermishandeling. Je leert hoe je kunt werken met deze richtlijn en doet kennis op over kindermishandeling in Nederland. Daarnaast leer je meer over de gevolgen, de risicofactoren en beschermende factoren van kindermishandeling. Onderdeel van de Richtlijn Kindermishandeling is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aan de hand van de Richtlijn Kindermishandeling krijg je informatie over hoe je kindermishandeling kunt signaleren en hoe je kunt handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Welke hulp kun je bieden, welke interventies zijn er en over welke kwaliteiten moet je zelf beschikken als jeugdprofessional? Deze vragen worden beantwoord in de opleiding.

Na afloop van de opleiding

 • Ben je op de hoogte van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en weet je waar deze voor zijn bedoeld;
 • Heb je kennis over de Richtlijn Kindermishandeling en weet je hoe je hiermee kunt werken;
 • Weet je de definitie van kindermishandeling en hoe deze in de richtlijn wordt toegepast;
 • Heb je kennis over de verschillende vormen van kindermishandeling;
 • Ken je de risicofactoren en beschermende factoren van kindermishandeling;
 • Ben je op de hoogte van de korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling;
 • Ken je de gedragssignalen, signalen uit de omgeving en lichamelijke signalen van kindermishandeling;
 • Ken je de Signalenkaart Huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Weet je wat er van je verwacht wordt bij stap 1 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Kun je signalen in kaart kunt brengen;
 • Weet je waar je rekening mee moet houden bij het doorlopen van stap 1 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Weet je wat er van jou verwacht wordt in stap 2 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Weet je met wie je de signalen in jouw werksituatie moet bespreken;
 • Weet je wat er van je verwacht wordt bij stap 3 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Heb je geoefend met het bespreken van de signalen met een jongere en/ of ouder(s);
 • Kan je een opbouw maken voor het gesprek met jongere en/of ouder(s);
 • Weet je hoe je kinderen proces informatie kunt geven;
 • Weet je hoe je kinderen kunt vragen naar hun mening;
 • Ben je op de hoogte van het recht van kinderen om betrokken te worden;
 • Weet je wat er gedaan moet worden in stap 4 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Ken je de eerste twee vragen van het afwegingskader;
 • Weet je wat er verwacht wordt in stap 5 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Weet je welke drie afwegingen er gemaakt moeten worden;
 • Weet je welke kennis je als professional nodig hebt;
 • Weet je welke attitude er van je gevraagd wordt;
 • Weet je welke vaardigheden je nodig hebt;
 • Weet je waaruit effectieve hulp bij kindermishandeling kan bestaan;
 • Heb je kennis over de kinderbeschermingsmaatregelen;
 • Weet je uit welke onderdelen een veiligheidsplan is opgebouwd;
 • Ben je op de hoogte van de verschillende interventies gericht op preventie, herstel en veiligheid rondom kindermishandeling.

Hoe lang duurt deze opleiding?

De totale tijdsinvestering van deze opleiding is maximaal 21 uur. Hiervan is 6 uur gereserveerd voor twee workshops. De overige 15 uur is deze online training. Je kunt de training in twee maanden doen.

Hoe is de training opgebouwd?

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • Module 1: Werken met de richtlijn
 • Module 2: Wat is kindermishandeling?
 • Workshop 1
 • Module 3: Signalen van kindermishandeling
 • Module 4: De meldcode. De 5 stappen van de meldcode zijn verdeeld over 5 modules a t/m e.
 • Module 6: Wat vraagt dit van de professional
 • Module 7: Signaleren, en dan?
 • Workshop 2

Specifieke informatie

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 21 registerpunten op.

Deze training wordt aangeboden aan organisaties (Incompany). Data, tijden en locaties etc worden in onderling overleg afgestemd.

Voor meer informatie over deze training én aanmelden voor Incompany: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 2.230,- per groep voor 2 workshops (Incompany) Locatie: Op locatie (Incompany)