Deze richtlijn biedt professionals handvatten waarmee zij de hulpvraag van ouders en jeugdige kunnen verhelderen en een samenwerkingsrelatie met hen kunnen aangaan. Ook helpt de richtlijn professionals om zicht te krijgen op de aard en ernst van de problemen, op de factoren die de problemen veroorzaken en/of in stand houden, op krachten en hulpbronnen, en op de veiligheid van de jeugdige. In de richtlijn staat hoe professionals ouders en jeugdigen kunnen adviseren over passende hulp. Verder helpt de richtlijn professionals om een hulpverleningsplan op te stellen in dialoog met ouders en jeugdigen en op basis van kennis over ‘wat werkt’.

Met behulp van opdrachten uit de eigen praktijksituatie leer je te werken met de richtlijn, zodat je samen met ouders en jeugdige zorgvuldig kan beslissen welke hulp het beste past bij hun specifieke vraag. Op deze manier krijgen gezinnen tijdig effectieve hulp. De eindopdracht in deze e-learning richt zich op het kunnen toepassen van de richtlijn binnen de eigen werksituatie.

Voor wie?

Deze opleiding is voor hbo-professionals in het jeugddomein. Deze richtlijn is de basis voor de andere richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Het is daarom goed om met deze richtlijn te starten. Het gebruik van richtlijnen is in principe de verantwoordelijkheid van de professional zelf. Het zijn immers de eigen vakinhoudelijke standaarden voor goede hulp.

Na afloop van de e-learning:

Aan het einde van de e-learning weet je wat een goede werkwijze is om het besluitvormingsproces in de zorg voor jeugd systematisch, transparant en doelgericht vorm te geven in samenwerking met ouders en jeugdige, waarbij je oog hebt voor de krachten en mogelijkheden van het cliëntsysteem.

Subdoelen

 • Je kent het cyclische karakter van het besluitvormingsproces in de zorg voor jeugd en weet welke fase/activiteiten en beslissingen hierin onderscheiden kunnen worden;
 • Je weet hoe je als jeugdprofessional het beste een samenwerkingsrelatie kan aangaan en hoe je de vraag van ouders en jeugdige kan verduidelijken;
 • Je weet hoe je als jeugdprofessional het beste zicht kan krijgen op de aard en ernst van problemen, oorzakelijke en in stand houdende factoren en de veiligheid;
 • Je weet hoe je als jeugdprofessional het beste in dialoog met ouders en jeugdige doelen en een plan voor passende hulp kan opstellen;
 • Je weet welke specifieke aandachtspunten er zijn bij het werken met cliënten met migratie-afkomst en bij het werken met ouders en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is 12,5 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende modules

 • Module 1. Inleiding richtlijn samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
 • Module 2. Het beslisproces
 • Module 3. Vraagverheldering en samenwerkingsrelatie
 • Module 4. Probleem en krachtenanalyse
 • Module 5. Doelen opstellen
 • Module 6. Verkennen en mobiliseren netwerk
 • Module 7. Beslissen over passende hulp en Diversiteit
 • Eindopdracht

Tussentijds worden 2 workshops op aangegeven data gehouden.

Specifieke informatie

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 12,5 registerpunten op voor cliëntondersteuners. Binnen het Registerplein is de opleiding geaccrediteerd voor 12,5 registerpunten.

Deze training wordt aangeboden aan organisaties (Incompany). Data, tijden en locaties etc worden in onderling overleg afgestemd.

Voor meer informatie over deze training én aanmelden voor Incompany: info@haka-content.nl

Voor aanmelden voor de individuele training (2 workshops) bij HaKa in Groot-Ammers gebruik de knop Aanmelden aan de rechterkant.

Deel deze pagina:
Kosten: € 2.230,- per groep voor 2 workshops (Incompany) / € 365,- individueel (bij HaKa) Locatie: Op locatie (Incompany) / HaKa - Groot-Ammers (individueel) Aanmelden