Deze training gaat over het leren werken met de richtlijn ‘Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming’. De opleiding is gebaseerd op de herziene versie van deze richtlijn, uit maart 2020. In de opleiding raak je bekend met de inhoud van deze richtlijn, doordat je de richtlijn door loopt en er actief mee aan de slag gaat. Het doel van de richtlijn is te komen tot een goede, uniforme en multidisciplinaire werkwijze als het gaat om de onderkenning en (vroegtijdige) signalering van problemen door scheiding en de ondersteuning en behandeling van kinderen en jongeren uit scheidingsgezinnen. Maar boven alles is het doel het mogelijk psychisch en fysiek lijden van kinderen en ouders bij scheiding te beperken.

Met behulp van opdrachten uit de eigen praktijksituatie leer je te werken met de richtlijn, zodat je samen met ouders en jeugdige zorgvuldig kan beslissen welke hulp het beste past bij hun specifieke vraag. Op deze manier krijgen gezinnen tijdig effectieve hulp. De eindopdracht in deze e-learning richt zich op het kunnen toepassen van de richtlijn binnen de eigen werksituatie.

Voor wie?

De training is bedoeld voor jeugdzorgprofessionals die in hun werk te maken krijgen met
complexe scheidingsproblematiek en op zoek zijn naar handvatten om hun professionele
handelen handvatten te geven en te kunnen onderbouwen.

Na afloop van de opleiding:

Na afloop van de opleiding weet je waar jouw taken en verantwoordelijkheden wel en niet liggen, kun je het stappenplan ethisch dilemma toepassen op complexe scheidingsproblematiek, ben je je bewust(er) van eigen perspectief en dat van kinderen en ouders, weet je hoe je de beroepscode en andere informatie kunt betrekken in de afweging van je handelen en weet je waar je informatie kunt vinden over het werken in complexe scheidingen en hoe je een deel daarvan in de praktijk kunt toepassen.

Subdoelen

 • Eigen ethische handelen in complexe scheidingsproblematiek leren afwegen aan de hand van ethisch dilemma;
 • inzicht krijgen in taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen;
 • oefenen met een aantal tools die ondersteunend kunnen zijn voor professioneel handelen in de praktijk;
 • inzicht in kaders eigen functie.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is 21 uur, waarvan 16 uur besteed wordt aan het doorlopen van de e-learning en 5 uur aan de training (2 x 2,5 uur).

De opleiding bestaat uit de volgende modules

 • Introductie
 • Module 1. Achtergrond scheidingsjeugdigen
 • Module 2. Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor kinderen
 • Module 3. Interventies voor jeugdigen met gescheiden ouders
 • Module 4. Samenwerken met ouders en het netwerk
 • Eindopdracht
 • Evaluatie

Tussentijds worden 2 workshops op aangegeven data gehouden.

Specifieke informatie

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 21 registerpunten op voor cliëntondersteuners.

Deze training wordt aangeboden aan organisaties (Incompany). Data, tijden en locaties etc worden in onderling overleg afgestemd.

Voor meer informatie over deze training én aanmelden voor Incompany: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 2.230,- per groep (max. 10) voor 2 workshops (Incompany) Locatie: Op locatie (Incompany) / HaKa - Groot-Ammers