Deze e-learning is bedoeld voor consulenten van MEE die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden en hiervoor een vraagverduidelijking doen. Het is van belang dat alle consulenten de specifieke vraagverduidelijking van alle doelgroepen waar MEE dienstverlening aan levert kan uitvoeren volgens de gewenste MEE kwaliteitseisen. De e-learning is ontwikkeld vanuit de MEE-identiteit en het is belangrijk om deze basis aan alle MEE consulenten mee te geven ongeacht de werkplaats. In deze e-learning wordt er aandacht besteed aan de basishouding, de cliëntrapportage, modellen en methoden (o.a. AAIDD, Hooi op je vork, rouw- en acceptatieproces, psycho-educatie, sociale netwerkstrategie, participatiemaatschappij, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering), het inzoomen op de verschillende doelgroepen en het afronden van de vraagverduidelijking.

Aanvangsniveau/kennis

Consulenten moeten alle drie de basiscursussen van de verschillende doelgroepen (NAH, LVB en ASS) waar MEE dienstverlening aan levert hebben gevolgd.

 Na afloop van de opleiding

 • Je kan benoemen welke aspecten er bij de basishouding vanuit de MEE-identiteit horen;
 • Je kan beoordelen welke onderdelen uit de cliëntrapportage je bij de verschillende doelgroepen van MEE extra uitgebreid moet uitvragen;
 • Je weet welke modellen en methodieken ja kan inzetten tijdens de vraagverduidelijking;
 • Je kan rekening houden met de aspecten per doelgroep tijdens vraagverduidelijking;
 • Je hebt kennis om de vraagverduidelijking goed af te ronden.

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • Module 1. Basishouding
 • Module 2. MEE Cliëntrapportage
 • Module 3. Modellen en methoden
 • Module 4. Doelgroepen MEE
 • Module 5. Afronding vraagverduidelijking
 • Eindopdracht

Competenties van de professional die hierin o.a. naar voren komen zijn het vaststellen of het aanscherpen van de hulpvraag, samenwerken, reflecteren op het eigen handelen en de situatie in kaart brengen.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering van deze opleiding is in totaal 10,5 uur.

Specifieke informatie

Bij een aantal opdrachten is het van belang om collega’s, je leidinggevende, cliënten of andere professionals te betrekken.

De opleiding is geaccrediteerd door zowel Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Registerplein en levert bij beiden 10,5 registerpunten op voor cliëntondersteuners die hier geregistreerd staan.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden