Deze opleiding is bestemd voor cliëntondersteuners die in hun dagelijks werk te maken krijgen met cliënten die zorg ontvangen vanuit verschillende wetten en verzekeringen.

Aanvangsniveau/kennis

Om met deze opleiding te beginnen, dien je over enige kennis en werkervaring als cliëntondersteuner te beschikken.

Inhoud opleiding

Sinds 2015 is de zorg anders georganiseerd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen en moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hierbij wordt gekeken wat ouderen of mensen met een beperking zelf kunnen en wat het sociale netwerk, zoals familie, buren of vrienden kunnen doen. Indien nodig kan de gemeente ondersteuning thuis bieden. Mensen kunnen via de zorgverzekering (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op een verblijf in een zorginstelling of kunnen thuis blijven wonen met zorg. Het gaat hierbij om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd. Als cliëntondersteuner is het belangrijk om kennis te hebben van de verschillende wetten en verzekeringen zodat je cliënten van de juiste informatie en gepast advies kunt voorzien.

Aan het einde van deze opleiding

• heb je kennis van wetgeving op het gebied van Wmo 2015, Wet langdurige zorg, Jeugdwet, Participatiewet, Arbeid en arbeidsongeschiktheid en Werkloosheidswet;
• heb je inzicht in de samenhang van en de onderlinge wisselwerking tussen deze wetten;
• kun je de verworven kennis inzetten voor de specifieke MEE doelgroep;
• kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die te maken krijgen met deze verschillende wetten.

Tijdsinvestering

De totale investering is 6 uur.

De opleiding ziet er als volgt uit

De organisatie van bovengenoemde langdurige zorg en de zorg voor de jeugd is vastgelegd in de volgende wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (ZvW), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het eerste onderdeel van de opleiding richt zich dan ook op de volgende drie zorgwetten:

  • Module 1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Module 2. Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Module 3. Jeugdwet

Het tweede deel van de opleiding richt zich op de sociale zekerheid. Zit een cliënt (tijdelijk) zonder werk, dan zorgt de overheid ervoor dat de cliënt toch een inkomen krijgt om te kunnen overleven. Dit heet sociale zekerheid.

Het tweede onderdeel van de opleiding richt zich dan ook op de volgende onderwerpen en de daarbij horende wetten:

  • Module 4. Arbeid en arbeidsongeschiktheid
  • Module 5. Werkloosheidswet (WW)
  • Module 6. Participatiewet

Specifieke informatie

De opleiding levert 6 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
De opleiding is 1 ontwikkelactiviteit van 6 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 70 (zonder abonnement leeromgeving) en € 55 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden