Ons EVC -aanbod in de Sector Gehandicaptenzorg (GHZ)

Beroepskracht GHZ niveau A/B/C mbo
Het beroepscompetentieprofiel voor de niveaus A, B en C is een basisprofiel. Het vormt de basis voor alle andere profielen. Globaal kan worden gezegd dat beroepskrachten op niveau A vaak anderen assisteren bij de uitvoering van het werk of uitvoering geven aan het plan van aanpak dat door een beroepskracht op een hoger niveau is vastgesteld. Niveau B draagt naast de uitvoering ook bij aan het ontwerp van het plan van aanpak en aan de coaching van een beroepskracht op niveau A. De beroepskracht op niveau C heeft (daarbovenop) te maken met het coördineren van de zorg-, hulp- en dienstverlening aan cliënten. Het EVC op de branchestandaard Gehandicaptenzorg op de niveaus A/B/C komt overeen met het niveau van Assisterend Begeleider (A), Begeleider (B) en Coördinerend Begeleider (C)..
Beroepskracht GHZ niveau D hbo
Dit EVC op de branchestandaard Gehandicaptenzorg niveau D is specifiek bestemd voor beroepskrachten met een hogere functie binnen het primaire proces. Na het succesvol afronden van deze procedure is het mogelijk om een aanvullend traject van ca. 1 jaar te volgen bij het NCOI. Dit traject sluit af met een volwaardig hbo-diploma SPH of MWD.
Verdiepende Competentieprofielen mbo/hbo
Het is mogelijk om naast de basiscompetentieprofielen (Beroepskracht GHZ niveau A/B/C/D) verdiepende competentieprofielen (modulen) te volgen voor:

 • Jeugd & Gezin.
 • Ouderen.
 • Cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS)
 • Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).
 • Cliënten met matige of zeer ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).
 • Cliënten met licht verstandelijke handicap in combinatie met gedragsproblemen (SG) LVG.
 • Cliënten met een zintuiglijke beperking (ZG).

De kosten voor deze verdiepende competentieprofielen bedragen € 900,= per module. Dit is exclusief BTW.

De EVC-procedure bestaat uit:
 1. Online portfolio
  ‐ Het opbouwen van een digitaal portfolio waarin de kandidaat aan de hand van reële casussen laat zien over de benodigde competenties te beschikken.
 2. 360 graden feedback
  ‐ In het onderdeel 360 graden feedback wordt een vragenlijst voorgelegd aan drie respondenten en de kandidaat vult zelf ook een vragenlijst in.
 3. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
Duur

De (advies) doorlooptijd is 20 weken met een gemiddelde totale belasting van 80 uur.erkende EVC-aanbieder

De EVC-procedure is inclusief
 • Intake.
 • 2 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Telefonische vraagbaak.
 • 6 maanden toegang tot de digitale omgeving, verlenging is mogelijk tegen geringe kosten.
 • Criteriumgericht interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie (à € 12,50).
Kosten

De kosten voor het EVC Beroepskracht GHZ niveau A/B/C bedragen 1.275,00.

De kosten voor het EVC Beroepskracht GHZ niveau D bedragen  1.490,00.

De kosten voor de verdiepende competentieprofielen bedragen € 900,= per module.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Voor meer informatie: info@haka-competent.nl of 085-4012730.
Direct aanmelden (individueel)       Download het EVC handboek versie 2.0 als pdf document  

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingsproject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl