Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of daarbuiten – in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep van functie. Binnen veel organisaties is er aandacht voor interne trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar daarbij leren medewerkers ook veel tijdens het werk zelf. Het EVC biedt de medewerker de mogelijkheid om deze opgedane kennis en ervaring aan te tonen.

erkende EVC-aanbieder

Ervaringscertificaat

De resultaten van het EVC worden opgenomen in een ervaringscertificaat. Met een ervaringscertificaat kun je laten zien welke kennis, ervaring en vaardigheden je hebt. U kunt zich vrijstellen van aanvragen bij een opleiding, u kunt zich registreren in een beroepsregister of u kunt het gebruiken bij een sollicitatieprocedure. Het aantoonbaar maken van competenties die een medewerker heeft ontwikkeld, is om verschillende redenen van belang:

 • Aantonen van het functioneren op een bepaald niveau ten behoeve van een nieuwe functie.
 • Inzicht in welke competenties nog ontwikkeld moeten worden om aan een bepaalde standaard te voldoen (levenslang leren).
 • Vrijstellingen voor een opleiding op MBO- of HBO-niveau.
 • Toon aan eisen voor bijvoorbeeld registratie te voldoen (competenties meten aan een branchestandaard).

HaKa biedt begeleiding op locatie als er voldoende kandidaten zijn. Daarnaast is er online support beschikbaar waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Online EVC-instrument

Wij werken met een online EVC-instrument. Via dit systeem gaat u uw digitale portfolio samenstellen. U gaat bewijsdocumenten zoeken en deze uploaden in het digitale systeem. Hierin vindt u ook diverse standaard formulieren en handreikingen.

Het is ook mogelijk om via het systeem vragen te stellen aan de begeleider en eventueel feedback te vragen over gemaakte producten. Naast digitale begeleiding bieden wij ook begeleiding tijdens fysieke begeleidingsgesprekken.

Nadat u uw portfolio heeft ingeleverd, zullen de beoordelaars, die bekend zijn met het werkveld, uw portfolio beoordelen. Vervolgens zal een criteriumgericht interview plaatsvinden waarin de competenties die nog niet voldoende in de portefeuille zijn beoordeeld, uitgevraagd worden. De uitslag van de portefeuille en het criteriumgericht interview zullen worden verwerkt in een ervaringscertificaat. Dit certificaat kan vervolgens richting geven aan uw verdere ontwikkeling.

Erkende kwaliteit

Een EVC-procedure mag alleen worden afgenomen door een erkende aanbieder. In 2006 is de landelijke ‘Kwaliteitscode EVC’ opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van elke EVC-beoordeling voldoet aan een aantal voorwaarden. HaKa is een erkend aanbieder en staat ook als zodanig bij het kenniscentrum EVC en dienst DUO van de ministerie van OC & W geregistreerd. HaKa is erkend EVC-aanbieder voor de Zorg (Helpende zorg en welzijn).

Binnen onze organisatie is veel expertise rondom deze sector aanwezig. Hierbij wordt de begeleiding goed verbonden met de werkomstandigheden van de kandidaten en de beoordelaars op een correcte manier door te vragen, zodat de kandidaten ook tijdens de beoordeling goed kunnen aantonen over welke competenties zij beschikken.

Wij staan ​​voor een klant- en oplossingsgerichte aanpak waarbij de organisatie en medewerker centraal staat. Wij onderscheiden ons hierbij op de onderstaande punten:

 • Per organisatie / EVC-kandidaat kan maatwerk geleverd worden. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over wensen met betrekking tot de begeleiding.
 • Wij beschikken over een elektronische leeromgeving. Kandidaten maken gebruik van een digitaal portfolio. De begeleider geeft tussentijds feedback op de ingeleverde producten, zodat de kandidaat in de juiste manier zijn portfolio kan invullen.
 • Wij hebben veel ervaring met het leren op het werkplek en kunnen kandidaten daarom goed ondersteunen bij het vinden van de juiste bewijsdocumenten.
 • Wij werken plaats- en tijdonafhankelijk, landelijk en zijn flexibel.
 • De begeleiders en beoordelaars hebben werkervaring in de betreffende sector, zijn kundig getraind en beschikken over begeleidings- / coachingsvaardigheden op minimaal HBO-niveau.

EVC Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional

Het EVC op de beroepsstandaard Vakbekwame hbo jeugd en gezinsprofessional is specifiek bestemd voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg).
Het doorlopen van dit EVC-traject geeft, na het verzilveren van het ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De EVC-procedure bestaat uit:
 1. Online portfolio
  ‐ Dit wordt gevuld met producten die tijdens het werk zijn gemaakt. Dit kunnen o.a. verslagen, notulen, presentaties, video opnames zijn. Er moeten vijf verschillende soorten beroepsproducten worden opgenomen. Daarnaast is een groot onderdeel van het porfolio een contextbeschrijving van de werkomgeving.
 2. 360 graden feedback
  ‐ In het onderdeel 360 graden feedback wordt een vragenlijst voorgelegd aan drie respondenten en de kandidaat vult zelf ook een vragenlijst in.
 3. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
De EVC-procedure is inclusief
 • Intake.
 • 1 x begeleiding.
 • 24/7 contact via de digitale omgeving.
 • Instructievideo’s.
 • 6 maanden toegang tot de digitale omgeving, verlenging is mogelijk tegen geringe kosten.
Duur

De (advies) doorlooptijd is 20 weken met een gemiddelde totale belasting van 80 uur.

Kosten

De kosten voor het EVC-traject Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional bedragen € 1.225,00.

De kosten voor de verzilvering van het ervaringscertificaat in het vakbekwaamheidsbewijs bedragen € 162,50.

Bedragen zijn exclusief BTW.

Voor een evt. aanvullend traject worden bijkomende kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de nog aan te tonen competenties en/of het aantal bijbehorende indicatoren.

 

Vervolg EVC-traject
 • Als het ervaringscertificaat aantoont dat een kandidaat alle competenties voldoende beheerst, kan hij zich na verzilvering hiervan registreren bij SKJ.
 • Naast het verzilveren van het ervaringscertificaat is het eventueel ook mogelijk om met een EVC-verklaring, alleen uitgegeven door HaKa, een hbo-opleiding (Social Work (voorheen SPH), uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker) te volgen via het NCOI. De duur van deze volledig erkende opleiding zal op individuele basis bepaald worden, maar zal in de meeste gevallen beperkt blijven tot ca. 1 jaar.
 • Het ervaringscertificaat is het officiële bewijs dat de kandidaat in de uitoefening van zijn werk voldoet aan de standaard die op het ervaringscertificaat staat. Dit bewijs kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij sollicitaties.

Aanvullende informatie is te vinden op de websites van SKJ en FCB via vakbekwaamheidsbewijs-aanvragen, of via  info@haka-competent.nl of 085-4012730.

Direct aanmelden (individueel)       Download het EVC handboek versie 2.0 als pdf document  

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingsproject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl