Ons EVC-aanbod in de Sector Zorg en Welzijn

Helpende zorg en welzijn 2 Crebo 25498
De helpende zorg en welzijn biedt praktische hulp aan verschillende cliënten/zorgvragers. De cliënten zijn mensen van alle leeftijden met een (chronische) ziekte, psychiatrische probleem, verslaving of een handicap. Hij ondersteunt of begeleidt de cliënt/zorgvrager thuis of in een andere woonomgeving zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Ook in dienstverlenende organisaties kan de helpende zorg en welzijn werken. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van maaltijden, schoonmaken, helpen bij persoonlijke verzorging of begeleiden bij activiteiten. De helpende zorg en welzijn voert eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties, bijvoorbeeld in een zorginstelling, werkt hij in teamverband en assisteert hij collega’s bij de zorgverlening en/of de sociaal-agogische werkzaamheden. Hij bewaakt de privacy van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Hij is zich bewust van het effect van zijn handelen en gedrag op de cliënt en diens naastbetrokkenen (www.s-bb.nl).
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 Crebo 25486
De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. De pedagogisch medewerker kinderopvang creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans tussen rust en structuur nodig en zijn uitdagingen, activiteiten en spel belangrijke uitgangspunten. De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en heeft daardoor te maken met een grote diversiteit aan cultuur, leefstijlen en maatschappelijke posities. Hij heeft taal als middel om de ontwikkeling en het denkvermogen van kinderen te stimuleren. Hij werkt samen met collega’s en onderhoudt het contact met ouders en verzorgers. Hij werkt volgens standaardprotocollen en procedures van de organisatie(www.s-bb.nl).
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Crebo 25484
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum, onderwijsvoorziening of bij een organisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het verzorgen, opvoeden, begeleiden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Hij biedt vaak in groepsverband een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Soms zal hij een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers en is hij het aanspreekpunt voor de opvoeders en andere betrokkenen. Ook kan hij een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen voor het management. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker weet van aanpakken en toont een ondernemende houding (www.s-bb.nl).
Begeleider gehandicaptenzorg 3 Crebo 25475
De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider gehandicaptenzorg is in staat hulp te bieden bij wonen, werken en/of dagbesteding. Hij draagt zorg voor een gezond en veilig leefklimaat. De begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. De begeleider gehandicaptenzorg biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging of het huishouden. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Hij geeft goed zijn grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf (www.s-bb.nl).

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 Crebo 25477
De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Hij richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg draagt bij aan een gezond en veilig leefklimaat. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau. Hij bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en kritische situaties. Hij geeft goed zijn grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf (www.s-bb.nl).

Begeleider specifieke doelgroepen 3 Crebo 25476
De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. Hij treedt creatief en handelend op in veranderende situaties. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk zijn grenzen aan (www.s-bb.nl).

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 Crebo 25478
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een ondernemende en innovatieve houding, zodat hij nieuwe ontwikkelingen signaleert en deze vertaalt naar nieuwe werkwijzen, producten en/of diensten. Hij is sensitief, cultuurbewust, creatief en treedt handelend op in uiteenlopende en onverwachte situaties. Hij is een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt en is samenwerkingsgericht. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties (www.s-bb.nl).

De EVC-procedure bestaat uit:
 1. Online portfolio
  ‐ Het opbouwen van een digitaal portfolio waarin de kandidaat aan de hand van reële casussen laat zien over de benodigde competenties te beschikken.
 2. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
erkende EVC-aanbieder
De EVC-procedure is inclusief
 • Intake.
 • 2 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Telefonische vraagbaak.
 • 6 maanden toegang tot de digitale omgeving, verlenging is mogelijk tegen geringe kosten.
 • Criteriumgericht interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie (à € 12,50).
Duur

De (advies) doorlooptijd is 20 weken met een gemiddelde totale belasting van 80 uur.

Kosten

De kosten voor bovengenoemde EVC-trajecten bedragen € 1.275,00. Dit is exclusief BTW.

Voor meer informatie: info@haka-competent.nl of 085-4012730.

Direct aanmelden (individueel)       Download het EVC handboek versie 2.0 als pdf document  

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingsproject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl