Professionalisering

Uw organisatie professionaliseren. Daar helpen wij u graag bij. Samen met u zetten wij onze brede kijk en expertise in, zodat u kunt blijven innoveren en uw doelen kunt behalen.

Wij gaan bij onze advisering verder dan het bewandelen van de gebaande paden. Indien noodzakelijk worden tezamen met interne en externe adviseurs nieuwe theorieën uitgedacht, eventueel wetenschappelijk onderbouwd en geïmplementeerd.

Wij onderscheiden ons van vele andere adviseurs, doordat wij in staat zijn om de strategische doelen te vertalen naar de verschillende niveaus in de organisatie en hiervoor draagvlak te creëren. Hierdoor blijft het niet alleen bij woorden en mooie plannen, maar zal er ook daadwerkelijk iets veranderen.

Interim-management

Onze medewerkers hebben veel ervaring als manager, directeur of als bestuurder en kunnen in uw organisatie een toegevoegde waarde hebben als interim-manager. Onze ambitieuze professionals kenmerken zich door ‘out of the box’ te denken en kunnen nieuwe impulsen aan uw organisatie geven. Zij zijn met name actief in de sectoren Onderwijs, Zorg en HRM.

Onze interim-managers houden niet alleen van woorden maar ook van aanpakken. Hun expertise is om strategische doelen te vertalen naar concrete doelen op de werkvloer en processen vorm te geven, zodat deze de resultaten versterken. Daarnaast hebben zij veel ervaring met reorganisatieprocessen en teams/afdelingen waar een cultuurverandering moet plaatsvinden.