Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze opleiding is gericht op professionals in het sociale domein die de beschreven technieken zelf toepassen en / of uitleg geven aan ouders en samen de technieken met ouders oefenen. Vragen zoals: hoe verloopt de ontwikkeling, wat zijn de knelpunten en welke ondersteuning is nodig, kunnen aan het einde van de opleiding worden beantwoord. Daarnaast breng je zelf de opgedane kennis in de praktijk door het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Aanvangsniveau/kennis

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je beschikken over theoretische basiskennis op het gebied van het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Aan het einde van deze opleiding

 • weet je de definitie van een verstandelijke beperking vanuit de DSM-V
 • heb je een idee hoeveel mensen met een licht verstandelijke beperking er zijn in Nederland
 • weet je wat een disharmonisch intelligentieprofiel is
 • ben je bekend met comorbiditeit rondom een licht verstandelijke beperking
 • ken je de oorzaken en risicofactoren van het hebben van een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • weet je hoe de hersenen werken bij mensen met een licht verstandelijke beperking
 • ben je op de hoogte van de kenmerken van iemand met een LVB
 • weet je meer over jeugdigen en een LVB
 • ben je op de hoogte van vroeg signalering rondom een LVB
 • ken je de kenmerken van over-en ondervraging bij een LVB
 • weet je op welke gebieden, binnen de sociale vaardigheden bij mensen met een licht verstandelijke beperking, zich problemen voordoen
 • weet je op welke gebieden, binnen het emotioneel functioneren bij mensen met een licht verstandelijke beperking, zich problemen voordoen
 • kom je meer te weten over je eigen emotionele intelligentie
 • ken je de drie basale voorwaarden voor het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie
 • ken je de cirkel van veiligheid en het proces van een veilige hechting
 • weet je wanneer er sprake is van een problematische hechting bij mensen met een LVB
 • ben je op de hoogte van de verschillende gehechtheidsvormen
 • weet je wat jij als begeleider kunt doen in de begeleiding van hechtingsproblematiek
 • ken je de algemene communicatievoorwaarden
 • ben je op de hoogte van de aandachtspunten binnen de communicatie met een LVB’er
 • kun je je communicatie afstemmen op het niveau van de cliënt
 • herken je de signalen met betrekking tot over- en ondervraging binnen communicatie
 • weet je hoe je verschillende communicatievormen kunt gebruiken
 • ben je je bewust van de valkuilen vanuit de communicatiemuur
 • weet je wat je moet doen voor je gaat starten met de begeleiding van een client.
 • ken je verschillende methodieken, zoals CGT, EI model en Motiverende gespreksvoering die aansluiten bij de doelgroep LVB
 • weet je wat de uitganspunten zijn in het toepassen van technieken gericht op competentievergroting.
 • weet je welke onderdelen bij alle technieken terug komen.
 • ben je in staat een competentieanalyse uit te voeren.

 Studiebelasting

 • De totale investering is 17,5 uur.
 • De opleiding bestaat uit 6 modules

De opleiding bestaat uit

 • Introductie
 • Module 1. Inleiding op een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Module 2. Hersenwerking en herkennen LVB
 • Module 3. Sociaal/ emotioneel functioneren
 • Module 4. Hechting
 • Module 5: communicatie met jongeren en een LVB
 • Module 6. Werkzame technieken
 • Evaluatie

Werkwijze

De opdrachten die je maakt worden niet beoordeeld. Deze zijn bedoeld om na te denken over hoe je nu invulling geeft aan jouw werkwijze bij LVB. De laatste opdracht wordt wel beoordeeld.

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Registerplein en levert bij beiden 17,5 registerpunten op voor cliëntondersteuners.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

 

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden