Het doel van deze opleiding is dat je je als professional beter toegerust voelt in het werken met de meldcode en melden als dat nodig mocht zijn (hoe moeilijk dit soms ook is). Daarnaast zul je meer handvatten krijgen om de cliënt mee te nemen in het proces.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor professionals binnen de jeugdhulp. Beroepskrachten in de jeugdhulp vallen onder de wet verplichte meldcode en kindermishandeling die in 2013 van kracht ging. Per 1 januari 2019 is de aangepaste meldcode van toepassing. Zowel de organisatie als de professional zelf zijn verantwoordelijk voor regelmatige scholing zodat de meldcode op de juiste manier kan worden toegepast.

Inhoud

In deze opleiding behandelen we kort de 5 stappen uit de meldcode. Specifiek is er aandacht voor hoe kinderen en jeugdigen betrokken kunnen worden bij het proces. Bij de meeste stappen is er een opdracht. Het kan zijn dat je in jouw functie niet betrokken bent bij alle stappen. Toch is het van belang om de inhoud van deze stappen wel te weten. Je hebt immers wel contact met de cliënt en het is van belang dat je de juiste informatie kan verstrekken. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Na afloop van de e-learning

 • Ken je de 5 stappen van de meldcode;
 • Heb je kennis hoe je de 5 stappen in je eigen praktijk kunt toepassen;
 • Ben je op de hoogte van de veranderingen in de meldcode die vanaf 2019 van toepassing is;
 • Weet je hoe je kinderen en jeugdigen procesinformatie kan geven;
 • Weet je hoe je kinderen en jeugdigen kunt vragen naar hun mening en hoe deze te wegen;
 • Ben je op de hoogte van algemene gesprekstips en heb je hiermee geoefend;
 • Ken je de 5 vragen van het afwegingskader.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is 7 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende modules

 • Module 1. Stap 1 van de meldcode
 • Module 2. Stap 2 van de meldcode
 • Module 3. Stap 3 van de meldcode
 • Module 4. Stap 4 van de meldcode
 • Module 5. Stap 5 van de meldcode
 • Module 6. Kennistoets
 • Eindopdracht
 • Evaluatie

Meer informatie

De opleiding staat momenteel ter accreditatie uit bij SKJ.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden