In deze opleiding staat de richtlijn Problematische gehechtheid centraal. Er wordt gestart met een uitleg over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Hierna wordt dieper ingegaan op de richtlijn Problematische hechting. Je leert hoe je kunt werken met deze richtlijn en je doet kennis op over de verschillende soorten Problematische hechting. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht waarin de deelnemer reflecteert op de eigen competenties en ontwikkelpunten op het gebied van problematische gehechtheid.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor cliëntondersteuners maar ook voor andere professionals in het sociale domein.

Na afloop van de opleiding

 • Ben je op de hoogte van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en weet je waar deze voor zijn bedoeld;
 • Heb je kennis over de richtlijn Problematische hechting en weet je hoe je hiermee kunt werken;
 • Weet je wat een problematische gehechtheidsrelatie is;
 • Weet je welke vormen van problematische gehechtheid kunnen worden onderscheiden;
 • Weet je hoe een problematische gehechtheidsrelatie zich onderscheidt van andere problematiek;
 • Weet je hoeveel jeugdigen een problematische gehechtheidsrelatie hebben;
 • Ken je werkkaart 2: ‘Hoe bouw je een veilige gehechtheidsrelatie op met een jeugdige?’;
 • Weet je welke factoren kunnen leiden tot problematische gehechtheidsrelatie;
 • Ken je de werking van werkkaart 3: ‘Stappenplan Screening en Diagnostiek’;
 • Weet je welke screeningsinstrumenten ingezet kunnen worden wanneer je problematische gehechtheid vermoedt;
 • Weet je welke diagnostische instrumenten ingezet kunnen worden wanneer je problematische gehechtheid vermoedt;
 • Weet je welke interventies er zijn voor kinderen jonger dan 7 jaar;
 • Weet je welke interventie er is voor jongeren ouder dan 7 jaar;
 • Weet je welke handvatten een jeugdprofessional kan inzetten in een gezin met problematische hechting;
 • Weet je welk soort gedrag vaker voorkomt bij kinderen met een problematische hechting;
 • Weet je de werking van werkkaart 3: ‘Stroomdiagram behandeling problematische gehechtheid’.

Tijdsinvestering

De totale investering is maximaal 15,5 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende modules

Module 1. Werken met de richtlijn
Module 2. Definitie en prevalentie
Module 3. Oorzaken en kenmerken
Module 4. Signalering en diagnostiek
Module 5. Preventie en interventie
Eindopdracht

Specifieke informatie

Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s of cliënten te betrekken. Hierdoor krijg je meer zicht op je eigen functioneren en kun je jezelf verder verbeteren.

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en levert 15,5 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 125 (zonder abonnement leeromgeving) en € 110 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden