De richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming samen met ouders en jeugdigen te beslissen over passende hulp, zodat gezinnen tijdig effectieve hulp krijgen. De richtlijn biedt professionals handvatten waarmee zij de hulpvraag van ouders en jeugdige kunnen verhelderen en een samenwerkingsrelatie met hen kunnen aangaan. Ook helpt de richtlijn professionals om zicht te krijgen op de aard en ernst van de problemen, op de factoren die de problemen veroorzaken en/of in stand houden, op krachten en hulpbronnen en op de veiligheid van de jeugdige. In de richtlijn staat hoe professionals ouders en jeugdige kunnen adviseren over passende hulp. Verder helpt de richtlijn professionals om een hulpverleningsplan op te stellen in dialoog met ouders en jeugdige en op basis van kennis over ‘wat werkt’.

Met behulp van opdrachten uit de eigen praktijksituatie leer je te werken met de richtlijn.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is voor hbo-professionals in het jeugddomein.  Deze richtlijn is de basis voor de andere richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Het is daarom goed om met deze richtlijn te starten. Het gebruik van richtlijnen is in principe de verantwoordelijkheid van de professional zelf. Het zijn immers hun eigen vakinhoudelijke standaarden voor goede hulp.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  • Module 1. Inleiding richtlijn samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
  • Module 2. Het beslisproces
  • Module 3. Vraagverheldering en samenwerkingsrelatie
  • Module 4. Probleem en krachtenanalyse
  • Module 5. Doelen opstellen
  • Module 6. Verkennen en mobiliseren netwerk
  • Module 7. Beslissen over passende hulp en Diversiteit
  • Eindopdracht

Werkwijze

De opdrachten die je maakt worden beoordeeld. Deze zijn bedoeld om na te denken over hoe je nu invulling geeft aan het werken met de richtlijn. Op de eindopdracht krijg je feedback en tips hoe je verder  invulling kunt geven aan het werken met de richtlijn.

De opleiding is geaccrediteerd door zowel Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Registerplein en levert bij beide 12,50 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Locatie: e-learning Aanmelden