In deze opleiding staan de verschillende richtingen binnen het systeemgericht werken centraal. Binnen de systeemgerichte benadering bestaan verschillende visies. De ene legt bijvoorbeeld meer de nadruk op machtsaspecten en hiërarchie binnen het systeem, de ander op communicatieaspecten, en weer een ander op bekrachtigingspatronen. Soms vindt men het ‘hier en nu’ een belangrijke factor en soms het verleden.

Inhoud

In deze opleiding staan de verschillende richtingen binnen het systeemgericht werken centraal.

Aanvangsniveau/kennis

Voor deze opleiding is geen specifieke kennis vereist.

Na afloop van de opleiding

 • Weet je welke acht verschillende richtingen binnen het systeemgericht werken gebruikt worden;
 • Heb je twee stromingen nader bestudeerd en de link gelegd met de praktijk;
 • Ken je de kernbegrippen uit de meest toegepaste theoretische referentiekaders en methodieken;
 • Weet je te beschrijven hoe jij zorgt dat ouders erkenning krijgen en dat ze gezien worden als gelijkwaardige gesprekspartner;
 • Weet je wat diversiteit voor belangrijk onderdeel in het werk is en hoe dit vorm gegeven wordt;
 • Ken je de territorialiteitstheorie;
 • Weet je hoe je de basisattitude inzet in contact met de cliënt;
 • Weet je welke soorten loyaliteit er zijn en hoe dit zich uit in de praktijk;
 • Ken je de drie basale voorwaarden voor het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie;
 • Ken je de cirkel van veiligheid;
 • Weet je welke houding nodig is als professional bij systeemgericht werken;
 • Ken je de praktische uitgangspunten voor het behandelen van jeugdigen;
 • Weet je hoe een problematische gehechtheidsrelatie zich onderscheidt van andere problematiek;
 • Ken je Werkkaart 2: ‘Hoe bouw je een veilige gehechtheidsrelatie op met een jeugdige?’

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering van deze opleiding is maximaal 16,5 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende modules

 • Module 1: Acht richtingen systeembericht werken
 • Module 2: Systeemgericht werken in relatie tot andere methodieken
 • Module 3: Aandachtsgebieden
 • Module 4: Loyaliteit
 • Module 5: Hechting
 • Module 6: Richtlijn problematische gehechtheid
 • Module 7: Praktische uitgangspunten
 • Module 8: Tips in gesprek met gezinnen

Meer informatie

De opleiding is geaccrediteerd door zowel SKJ als Registerplein en levert 16,5 punten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl

Deel deze pagina:
Kosten: € 195 (zonder abonnement leeromgeving) en € 175 (met abonnement leeromgeving) Locatie: e-learning Aanmelden