HaKa-Nederland

Professionalisering sociaal domein en onderwijs

Logo figuurtjeHaKa kan u en uw organisatie helpen om te professionaliseren. Wij doen dit door professionaliseringstrajecten te verzorgen en/of op project-, interim-, of consultancybasis binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Onze expertise ligt op het gebied van het sociale domein en onderwijs, maar we kunnen onze diensten ook verlenen binnen andere sectoren. Door ons grote netwerk hebben wij altijd de juiste expertise beschikbaar.

Daarnaast bieden wij trainingen en programma’s om het leren op de werkplek te stimuleren. Blended learning (het gebruik van e-learning naast face-to-face-trainingen) is één van onze specialiteiten. Wij zijn een door het ECABO erkend leerwerkbedrijf en hebben een CRKBO, alsmede een NRTO inschrijving.

Ook zijn wij een erkend EVC-aanbieder voor de jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Door middel van een EVC-traject kunt u uw competenties of die van uw medewerkers laten erkennen in een ervaringscertificaat. Wij werken samen met HBO-aanbieders, waardoor aantrekkelijke trajecten mogelijk zijn om een erkend HBO-diploma te behalen.

Door mensen vanuit HaKa in te zetten kunt u rekenen op:

 • Mensen met expertise op het gebied van opleiden en ontwikkelen
 • Mensen met ruime ervaring als directeur, bestuurder en projectleiderschap
 • Mensen met expertise binnen de verschillende zorg- en onderwijssectoren
 • Mensen die zich met name verbonden voelen met inhoud en resultaat
 • Mensen die gericht zijn op samenwerken

 

 

Opleidingen & trainingen

Leren op de werkplek

Hulp nodig bij het professionaliseren van uw medewerkers? Wij bieden trainingen en programma’s om het leren op de werkplek te stimuleren. Wij bieden een online leeromgeving waarbij het leren tijdens het werk en met elkaar wordt gestimuleerd. Een 360 º feedback instrument, ondersteuning bij intervisie en opleiding maken deel uit van de leeromgeving. Veelal ontwikkelen wij opleidingen samen met de opdrachtgever, waarvoor mogelijk een eigen klantomgeving wordt gemaakt. Daarbij richten wij ons niet alleen op professionals, maar ook op managers die een grote invloed hebben op het tot zijn recht laten komen van de kwaliteiten van de professional.

De trainingen en opleidingen worden eveneens vanuit onze eigen leeromgeving (HaKademie) aangeboden. Deze trainingen en opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Ook bieden wij ondersteuning aan de didactische vormgeving van uw scholingsaanbod, zodat het aansluit bij verschillende leerstijlen en het leren in de praktijk.

EVC

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of daarbuiten – in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie. Binnen veel organisaties is er aandacht voor interne trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar daarbij leren medewerkers ook veel tijdens het werk zelf. Het EVC biedt de medewerker de mogelijkheid om deze opgedane kennis en ervaring aan te tonen.

Ervaringscertificaat

De resultaten van het EVC worden opgenomen in een ervaringscertificaat. Met een ervaringscertificaat kunt u laten zien welke kennis, ervaring en vaardigheden u heeft. U kunt vrijstellingen aanvragen bij een mbo- of hbo-opleiding, u kunt zich registreren in een beroepsregister of u kunt het gebruiken bij een sollicitatieprocedure.

Het aantoonbaar maken van competenties die een medewerker heeft ontwikkeld, is om verschillende redenen van belang:

 • Aantonen van het functioneren op een bepaald niveau ten behoeve van een nieuwe functie.
 • Inzicht in welke competenties nog ontwikkeld moeten worden om aan een bepaalde standaard te voldoen (levenslang leren).
 • Vrijstellingen voor een opleiding op mbo- of hbo-niveau.
 • Aantonen aan de eisen van bijvoorbeeld registratie te voldoen (competenties meten aan een branchestandaard).

Werkwijze HaKa

Wij werken met een online EVC-instrument. Via dit systeem gaat u onder leiding van onze deskundige begeleiders uw digitale portfolio samenstellen. U gaat bewijsdocumenten zoeken en deze uploaden in het digitale systeem. Hierin vindt u ook diverse standaardformulieren en handreikingen.

Het is ook mogelijk om via het systeem vragen te stellen aan de begeleider en eventueel feedback te vragen over gemaakte producten. Naast digitale begeleiding bieden wij ook begeleiding tijdens fysieke begeleidingsgesprekken.

Nadat u uw portfolio heeft ingeleverd, zullen de beoordelaars, die bekend zijn met het werkveld, uw portfolio beoordelen. Vervolgens zal een criteriumgericht interview plaatsvinden, waarin de competenties die nog niet als voldoende zijn beoordeeld in het portfolio uitgevraagd worden. De uitslag van het portfolio en het criteriumgericht interview zullen worden verwerkt in een ervaringscertificaat. Dit certificaat kan vervolgens richting geven aan uw verdere ontwikkeling.

Aanvullend traject

Als u in een eerder traject niet alle competenties heeft aangetoond en dit was wel uw doelstelling, dan kunt u zich door HaKa laten adviseren en kiezen voor een opleidingstraject. Vervolgens kunt u in een aanvullend traject via HaKa uw competenties alsnog aantonen. In een dergelijk traject bouwt u een portfolio op met betrekking tot de nog ontbrekende competenties. Een aanvullend traject is ook mogelijk als u eerder een traject bij een andere EVC-aanbieder heeft gevolgd.

Erkende kwaliteit

Een EVC-procedure mag alleen worden afgenomen door een erkende aanbieder. In 2006 is de landelijke ‘Kwaliteitscode EVC’ opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van elke EVC-beoordeling voldoet aan een aantal voorwaarden. HaKa is een erkend aanbieder en staat ook als zodanig bij het Nationaal Kenniscentrum EVC en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding geregistreerd. HaKa is erkend EVC-aanbieder voor het Domein Zorg en Welzijn, de beroepsstandaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional, de standaard Beroepskracht GHZ niveau D (hbo) en de Competentiestandaard.

Binnen onze organisatie is veel expertise rondom deze sector aanwezig. Hierbij wordt de begeleiding goed verbonden met de werkomstandigheden van de kandidaten en de beoordelaars die op een correcte manier doorvragen, zodat de kandidaten ook tijdens het CGI goed kunnen aantonen over welke competenties zij beschikken.

Wij staan ​​voor een klant- en oplossingsgerichte aanpak waarbij de organisatie en medewerker centraal staan. Wij onderscheiden ons hierbij op de onderstaande punten:

 • Per organisatie/EVC-kandidaat kan maatwerk geleverd worden. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over wensen met betrekking tot de begeleiding.
 • Wij beschikken over een elektronische leeromgeving. Kandidaten maken gebruik van een digitaal portfolio. De begeleider geeft tussentijds feedback op de ingeleverde producten, zodat de kandidaat op de juiste manier zijn portfolio kan invullen.
 • Wij hebben veel ervaring met het leren op het werkplek en kunnen kandidaten daarom goed ondersteunen bij het vinden van de juiste bewijsdocumenten.
 • Wij werken plaats- en tijdonafhankelijk, landelijk en zijn flexibel.
 • Wij bieden begeleiding op locatie als er voldoende kandidaten zijn.
 • De begeleiders en beoordelaars hebben werkervaring in de betreffende sector, zijn kundig getraind en beschikken over begeleidings-/coachingsvaardigheden op minimaal hbo-niveau.

Specifieke informatie EVC

Aangezien wij erkend EVC-aanbieder zijn, komen al onze EVC-trajecten in aanmerking voor aftrek als persoonsgebonden aftrekpost in de Inkomstenbelasting. Tevens kan de werkgever de kosten onbelast vergoeden aan de werknemer.

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkeltraject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en het potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij scholing moeten volgen.

 

Voor meer informatie en/of inschrijving vanuit een werkgever kunt u mailen naar: info@haka-competent.nl of bellen met 085-4012730.

 Sector Jeugdhulp en Jeugdbescherming        Sector Zorg en Welzijn         Sector Gehandicaptenzorg  Sector Gedrag en Maatschappij         Beroepsoverstijgende Competentiestandaard

Zij-instroom

Veel organisaties binnen het sociale domein hebben te maken met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het is echter niet altijd mogelijk om personeel te vinden die aan gestelde eisen voldoet, maar wel geschikt is voor het werk.

HaKa kan samen met de organisatie trajecten ontwikkelen waarbij men zo effectief mogelijk personeel opleidt en waarbij kan worden voldaan aan gestelde criteria voor vakbekwaamheid, registratie en het inwerken in gebruikte methodieken en werkwijze van de organisatie. Hoe het ontwikkeltraject eruitziet hangt af van de doelen van de organisatie en het nieuwe personeel.

Een scholingstraject voor nieuwe medewerkers wordt per organisatie of regio op maat ontwikkeld. Het traject sluit dan maximaal aan op de situatie en mogelijkheden van de organisatie(s).

Bij zij-instroom zou een traject er als volgt kunnen uitzien:

 1. Eerste screening op geschiktheid voor het werk in het sociale domein. Dit zou ondersteunt kunnen worden met een test op de big five persoonlijkheidsdimensies (extraversie, vriendelijkheid, consciëntieus, emotionele stabiliteit, openzinnigheid voor ervaring/ideeën) of een capaciteitentest.
 2. Leer-werktraject. Dit traject kan zo opgezet worden dat er gelijktijdig aan verschillende criteria wordt voldaan; inwerken binnen de organisatie, eisen voor vakbekwaamheid, eisen voor EVC.
 3. Toetsen van vakbekwaamheid middels EVC
 4. Verzilveren EVC voor branchecertificaat, diploma of vrijstellingen voor regulier onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via mail: info@haka-competent.nl telefoon 085-4012730 / 06- 31956723 (Karin Kleine)

Management ondersteuning

 

Professionalisering

Uw organisatie professionaliseren. Daar helpen wij u graag bij. Samen met u zetten wij onze brede kijk en expertise in, zodat u kunt blijven innoveren en uw doelen kunt behalen.

Wij gaan bij onze advisering verder dan het bewandelen van de gebaande paden. Indien noodzakelijk worden tezamen met interne en externe adviseurs nieuwe theorieën uitgedacht, eventueel wetenschappelijk onderbouwd en geïmplementeerd.

Wij onderscheiden ons van vele andere adviseurs, doordat wij in staat zijn om de strategische doelen te vertalen naar de verschillende niveaus in de organisatie en hiervoor draagvlak te creëren. Hierdoor blijft het niet alleen bij woorden en mooie plannen, maar zal er ook daadwerkelijk iets veranderen.

Interim-management

Onze medewerkers hebben veel ervaring als manager, directeur of als bestuurder en kunnen in uw organisatie een toegevoegde waarde hebben als interim-manager. Onze ambitieuze professionals kenmerken zich door ‘out of the box’ te denken en kunnen nieuwe impulsen aan uw organisatie geven. Zij zijn met name actief in de sectoren Onderwijs, Zorg en HRM.

Onze interim-managers houden niet alleen van woorden maar ook van aanpakken. Hun expertise is om strategische doelen te vertalen naar concrete doelen op de werkvloer en processen vorm te geven, zodat deze de resultaten versterken. Daarnaast hebben zij veel ervaring met reorganisatieprocessen en teams/afdelingen waar een cultuurverandering moet plaatsvinden.

 

Team HaKa

<?php echo Karin Kleine
Karin Kleine
Directeur
<?php echo Harry de Bruin
Harry de Bruin
Directeur
<?php echo Edith Hardijzer
Edith Hardijzer
Bureau coördinator
<?php echo Corina van Dongen
Corina van Dongen
Opleidingsadviseur
<?php echo Nelleke Reyneveld
Nelleke Reyneveld
Opleidingsadviseur

 

logo HaKa
Schoonhovenseveer 19
2964 GB  Groot-Ammers
Telefoon: 085 4012 730

Een aantal van onze opdrachtgevers: