HaKa-Nederland

Professionalisering sociaal domein en onderwijs

Logo figuurtjeHaKa kan u en uw organisatie helpen om te professionaliseren. Wij doen dit door professionaliseringstrajecten te verzorgen en/of op project-, interim-, of consultancybasis binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Onze expertise ligt op het gebied van het sociale domein en onderwijs, maar we kunnen onze diensten ook verlenen binnen andere sectoren. Door ons grote netwerk hebben wij altijd de juiste expertise beschikbaar.

Daarnaast bieden wij trainingen en programma’s om het leren op de werkplek te stimuleren. Blended learning (het gebruik van e-learning naast face-to-face-trainingen) is één van onze specialiteiten. Wij zijn een door het ECABO erkend leerwerkbedrijf en hebben een CRKBO, alsmede een NRTO inschrijving.

Ook zijn wij een erkend EVC-aanbieder voor de jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Door middel van een EVC-traject kunt u uw competenties of die van uw medewerkers laten erkennen in een ervaringscertificaat. Wij werken samen met HBO-aanbieders, waardoor aantrekkelijke trajecten mogelijk zijn om een erkend HBO-diploma te behalen.

Door mensen vanuit HaKa in te zetten kunt u rekenen op:

 • Mensen met expertise op het gebied van opleiden en ontwikkelen
 • Mensen met ruime ervaring als directeur, bestuurder en projectleiderschap
 • Mensen met expertise binnen de verschillende zorg- en onderwijssectoren
 • Mensen die zich met name verbonden voelen met inhoud en resultaat
 • Mensen die gericht zijn op samenwerken

 

 

Opleidingen & trainingen

Leren op de werkplek

Hulp nodig bij het professionaliseren van uw medewerkers? Wij bieden trainingen en programma’s om het leren op de werkplek te stimuleren. Wij bieden een online leeromgeving waarbij het leren tijdens het werk en met elkaar wordt gestimuleerd. Een 360 º feedback instrument, ondersteuning bij intervisie en opleiding maken deel uit van de leeromgeving. Veelal ontwikkelen wij opleidingen samen met de opdrachtgever, waarvoor mogelijk een eigen klantomgeving wordt gemaakt. Daarbij richten wij ons niet alleen op professionals, maar ook op managers die een grote invloed hebben op het tot zijn recht laten komen van de kwaliteiten van de professional.

De trainingen en opleidingen worden eveneens vanuit onze eigen leeromgeving (HaKademie) aangeboden. Deze trainingen en opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Ook bieden wij ondersteuning aan de didactische vormgeving van uw scholingsaanbod, zodat het aansluit bij verschillende leerstijlen en het leren in de praktijk.

EVC

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of daarbuiten – in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie. Binnen veel organisaties is er veel aandacht voor interne trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar daarnaast leren medewerkers ook veel tijdens het werk zelf. Het EVC biedt de medewerker de mogelijkheid om deze opgedane kennis en ervaring aan te tonen.

ErvaringscertificaatAdvies

De resultaten van het EVC worden opgenomen in een ervaringscertificaat. Met een ervaringscertificaat kunt u laten zien over welke kennis, ervaring en vaardigheden u beschikt. U kunt er vrijstellingen mee aanvragen bij een opleiding, u laten registreren in een beroepsregister of u kunt het gebruiken bij een sollicitatieprocedure. Bovenal krijgt u inzicht in uw eigen kunnen. Het recht op een EVC wordt in steeds meer cao’s vastgelegd en steeds meer branches passen EVC toe voor specifieke branchestandaarden.

Het aantoonbaar maken van competenties die een medewerker heeft ontwikkeld is om verschillende redenen van belang:

 • Aantonen van het functioneren op een bepaald niveau t.b.v een nieuwe functie
 • Inzicht in welke competenties nog ontwikkeld moeten worden om aan een bepaalde standaard te voldoen (leven lang leren)
 • Vrijstellingen voor een opleiding op MBO- of HBO-niveau
 • Aantonen aan eisen voor bijvoorbeeld registratie te voldoen (competenties meten aan een branchestandaard)
 • Competenties van een team in kaart brengen

Een voordeel van het toetsen van competenties is dat hierbij gemeten wordt of de competentie op de juiste manier wordt toegepast in de praktijk. Dit is een groot verschil met een toets van bijvoorbeeld een opleiding.
EVC Jeugd en Gezinsprofessional EVC Gehandicaptenzorg EVC-competentiestandaard EVC-kinderopvang EVC-Zorg

Zij-instroom

Veel organisaties binnen het sociale domein hebben te maken met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het is echter niet altijd mogelijk om personeel te vinden die aan gestelde eisen voldoet, maar wel geschikt is voor het werk.

HaKa kan samen met de organisatie trajecten ontwikkelen waarbij men zo effectief mogelijk personeel opleidt en waarbij kan worden voldaan aan gestelde criteria voor vakbekwaamheid, registratie en het inwerken in gebruikte methodieken en werkwijze van de organisatie. Hoe het ontwikkeltraject eruitziet hangt af van de doelen van de organisatie en het nieuwe personeel.

Een scholingstraject voor nieuwe medewerkers wordt per organisatie of regio op maat ontwikkeld. Het traject sluit dan maximaal aan op de situatie en mogelijkheden van de organisatie(s).

Bij zij-instroom zou een traject er als volgt kunnen uitzien:

 1. Eerste screening op geschiktheid voor het werk in het sociale domein. Dit zou ondersteunt kunnen worden met een test op de big five persoonlijkheidsdimensies (extraversie, vriendelijkheid, consciëntieus, emotionele stabiliteit, openzinnigheid voor ervaring/ideeën) of een capaciteitentest.
 2. Leer-werktraject. Dit traject kan zo opgezet worden dat er gelijktijdig aan verschillende criteria wordt voldaan; inwerken binnen de organisatie, eisen voor vakbekwaamheid, eisen voor EVC.
 3. Toetsen van vakbekwaamheid middels EVC
 4. Verzilveren EVC voor branchecertificaat, diploma of vrijstellingen voor regulier onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via mail: info@haka-competent.nl telefoon 085-4012730 / 06- 31956723 (Karin Kleine)

Management ondersteuning

 

Professionalisering

Uw organisatie professionaliseren. Daar helpen wij u graag bij. Samen met u zetten wij onze brede kijk en expertise in, zodat u kunt blijven innoveren en uw doelen kunt behalen.

Wij gaan bij onze advisering verder dan het bewandelen van de gebaande paden. Indien noodzakelijk worden tezamen met interne en externe adviseurs nieuwe theorieën uitgedacht, eventueel wetenschappelijk onderbouwd en geïmplementeerd.

Wij onderscheiden ons van vele andere adviseurs, doordat wij in staat zijn om de strategische doelen te vertalen naar de verschillende niveaus in de organisatie en hiervoor draagvlak te creëren. Hierdoor blijft het niet alleen bij woorden en mooie plannen, maar zal er ook daadwerkelijk iets veranderen.

Interim-management

Onze medewerkers hebben veel ervaring als manager, directeur of als bestuurder en kunnen in uw organisatie een toegevoegde waarde hebben als interim-manager. Onze ambitieuze professionals kenmerken zich door ‘out of the box’ te denken en kunnen nieuwe impulsen aan uw organisatie geven. Zij zijn met name actief in de sectoren Onderwijs, Zorg en HRM.

Onze interim-managers houden niet alleen van woorden maar ook van aanpakken. Hun expertise is om strategische doelen te vertalen naar concrete doelen op de werkvloer en processen vorm te geven, zodat deze de resultaten versterken. Daarnaast hebben zij veel ervaring met reorganisatieprocessen en teams/afdelingen waar een cultuurverandering moet plaatsvinden.

 

Team HaKa

<?php echo Karin Kleine
Karin Kleine
Directeur
<?php echo Harry de Bruin
Harry de Bruin
Directeur
<?php echo Edith Hardijzer
Edith Hardijzer
Bureau coördinator
<?php echo Corina van Dongen
Corina van Dongen
Opleidingsadviseur
<?php echo Florentine de Goede
Florentine de Goede
Opleidingsadviseur
<?php echo Nelleke Reyneveld
Nelleke Reyneveld
Opleidingsadviseur

 

Vers-logo2
Schoonhovenseveer 19
2964 GB  Groot-Ammers
Telefoon: 085 4012 730

Een aantal van onze opdrachtgevers: